آمادگی ظهور

تناقض در نشانه های ظهور

با سلام و تشکر 

اینکه گفته میشود شرط اصلی ، مهیا شدن افراد جامعه برای دوران ظهور است و خب یک تناقض شاید دیده بشه بین شرط اماده شدن جامعه جهانی برای ان دوران طلایی و نشانه اینکه جامعه به سمت فساد میره ...

اگر بحث امادگي جامعه است ، اين مسئله چه طور با اين مسئله که جامعه به سمت فساد ميره و از نشانه هاي ظهور هم افزايش ظلم و جور است قابل جمع است ؟