آزادی در انتخاب دین

ملاک تشخیص دین برتر

سلام

خسته نباشید

 

ملاک یافتن دین برتر چیست؟

 

به نظر من برای اینکه بفهمیم که کدام دین حق است باید خدای آن دین را بررسی کرد که خدای کدام دین قوی تر و بهتر است و وجودش اثبات شده.

چون اگر ملاک های دیگر هم بررسی کنیم و در آن ها بهتر باشد ولی خدای آن دین ضعیف باشد آن دین به درد نمیخورد.

همین درسته یا ملاک های دیگری هم وجود دارد.

اجبار یا آزادی در انتخاب دین!

سلام

لطفا پاسخ این شبهه را بفرمایید:

 خدا میگه خودتون دینتون رو انتخاب کنید ولی بعد میگه هر کی از اسلام برگرده باید کشته بشه!