موارد وجوب خمس

موضوع / موضوع شروع کننده صفحات موضوع نام تاریخ ارسال پاسخ‌ها نمایش‌ها آخرین نویسنده نظر آخرین تاریخ ارسال نظر
موضوع بسته خمس مال هبه داده شده
توسط maysam135
» چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۰:۰۷ 2
30 توسط صادق الوعد شنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۰:۱۳
موضوع بسته خمس سود بانکی
توسط vamegh
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۱۵:۰۲ 4
34 توسط صادق الوعد شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۰۸:۵۴
موضوع بسته خمس در آمد دختر مجرد
توسط آیـــنـــور
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۰۷:۰۸ 2
38 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۷:۲۵
موضوع بسته پرداخت خمس شخص مرحوم توسط فرزندان
توسط آیـــنـــور
» سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ - ۰۰:۳۸ 2
24 توسط صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۹:۴۶
موضوع بسته آیا به پولی که برای خرید ماشین کنار می گذاریم خمس تعلق می گیرد؟
توسط رسانه
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ - ۰۷:۴۴ 4
41 توسط صادق الوعد پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۰۰:۲۰
موضوع بسته خمس پس انداز فردی که منبع درآمد ندارد
توسط آیـــنـــور
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۱:۵۰ 2
21 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ - ۱۵:۴۶
موضوع بسته آیا به پول کنار گذاشته شده خمس تعلق می گیرد؟
توسط mohsen3163
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۱۲:۲۱ 2
19 توسط نور دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۰۸:۴۴
موضوع عادی آیا خمس بر کسی که فقط از پدرش پول توجیبی می گیرد واجب است؟
توسط °مهسابانو°
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۲۰:۴۵ 2
18 توسط صادق الوعد پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۵:۳۴
موضوع بسته پرداخت خمس در لوازم زندگی
توسط Mahdi314
» دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۲۰:۵۸ 2
25 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۰:۰۱
موضوع بسته سرمایه گذاری در بورس و خمس
توسط رسانه
» جمعه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ - ۲۱:۱۰ 4
59 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۰۹:۵۷
موضوع عادی تعیین سال خمسی برای همه حقوق بگیران
توسط آیـــنـــور
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۵:۲۳ 2
11 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۰۰:۵۵
موضوع عادی اگر به صدقات کنار گذاشته شده سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
توسط سیصدوسیزده
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۵:۰۹ 2
28 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۰۹:۱۰
موضوع بسته آیا به پس انداز خمس تعلق می گیرد؟
توسط رسانه
» یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۱۱:۲۴ 2
40 توسط صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ۲۰:۱۴
موضوع بسته خمس و مال به ارث گذاشته شده
توسط Mahdi314
» سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۲۲:۳۲ 2
28 توسط صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ۱۹:۳۲
موضوع بسته آیا به عیدی و پاداش کارمندان ، یارانه نقدی و معیشتی خمس تعلق می گیرد؟
توسط رسانه
» شنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۱:۵۳ 2
34 توسط نور یکشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۰۱:۴۲
موضوع بسته آیا خانه ای که پدرم به ما بخشیده خمس دارد؟
توسط ham20
» دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۲۱:۱۳ 8
89 توسط سیصدوسیزده سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۰۹:۲۱
موضوع عادی آیا به پولی که کنار گذاشته ایم خمس تعلق می گیرد؟
توسط فاطمه فریادرس
» یکشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۰۰:۱۸ 2
17 توسط صادق الوعد چهارشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۸:۰۷
موضوع بسته وسایلی که برای ازدواج فرزندان تدارک می بینیم مشمول خمس می شوند ؟
توسط سیصدوسیزده
» یکشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۴:۴۷ 2
29 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۲۰:۰۹
موضوع بسته آیا باید خمس پولی که از پدرم می گیرم پرداخت کنم؟
توسط مخلوق مهربانی
» چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۶:۱۷ 7
52 توسط صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۴
موضوع بسته آیا حقوق بازنشستگی وعیدی کارمندان دولت خمس دارد؟
توسط رسانه
» یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۲۰:۰۴ 2
53 توسط صادق الوعد شنبه, ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۰۷:۲۸
موضوع بسته آیا به پولی که زکاتش داده شده خمس تعلق می گیرد؟
توسط سیصدوسیزده
» یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۰۹:۲۵ 2
30 توسط صادق الوعد یکشنبه, ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۰۷:۳۲
موضوع بسته آیا به پولی که از نفقه پس انداز شده خمس تعلق می گیرد؟
توسط Mahdi314
» دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۹:۴۲ 5
30 توسط Mahdi314 چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ - ۱۵:۰۱
موضوع عادی خمس و اموال میت
توسط مخلوق مهربانی
» چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۳ 7
28 توسط مخلوق مهربانی یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۲۰:۰۶
موضوع عادی نحوه محاسبه خمس درآمد
توسط سیصدوسیزده
» چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۰۹:۲۷ 2
26 توسط صادق الوعد یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۶:۰۸
موضوع عادی خمس ارث
توسط رسانه
» سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۲۳:۵۶ 2
67 توسط نور پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۶:۴۶
مطالب جدید
مطلب جدیدی نیست
موضوع داغ با پست های جدید
موضوع داغ بدون پست های جدید
موضوع سرمطلب
موضوع قفل شده