آیا خانه ای که پدرم به ما بخشیده خمس دارد؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا خانه ای که پدرم به ما بخشیده خمس دارد؟

سلام و عرض ادب

زمینی تقریبا ۴۰ سال پیش به پدرم ارث رسید و او آنرا با حقوق کارمندی و کارگری کم کم ساخت . بعد از بیش از 25 سال که گذشت خانه را 30 میلیون فروخت و چندماهی در بانک بود و ما هم مستاجر بودیم.
بعد با پاداش بازنشستگی تقریبا ۱۲ میلیون و وام بازنشستگی اداره ۸ میلیون و پس اندازهای دیگری که در بانک داشت بعد از مدتی خانه ای قدیمی به قیمت ۶۲ میلیون خریدیم.
حالا بعد از چند سال این خانه را به من داده. اگر فرضا قیمت این خانه 2۰۰ میلیون باشد.
چقدر آن خمس دارد.
چون پدرم مرجع تقلیدی ندارد و کار ی هم به خمس ندارد و اهل خمس نیست.
حالا این خانه ای که به ما بخشیده تکلیف ما چیست؟
ممنون و سپاس .
 مقلد مقام معظم رهبری هستم.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم

 طبق نظر مقام معظم رهبری

اگر خانه را به شما هدیه کرده اند، آنچه که از طریق هدیه و بخشش به شما رسیده است خمس ندارد.

زمانی که ما مشغول ساختن خانه ای جای دیگر بودیم با خانواده در این منزل قدیمی ساکن بودیم و قرار بود که این خانه قدیمی به من برسد 2 سال طول کشید تا خانه جدید ساخته شود.

و بعد از خالی شدن خانه قدیمی من می توانستم برای فروش آن اقدام کنم. 

آیا افزایش قیمت خانه در این 2 سال مشمول خمس است در حالیکه نمی توانستم تا خالی شدن خانه اقدام فروش کنم و گویی عملا اختیار خانه را نداشتم.

باز هم ممنون. 

 

سلام علیکم:

در صورتی که انسان مال هدیه را به قصد تجارت وگران شدن نگهداری کند موقع فروش سود ومازاد قیمت آن خمس دارد

در فرض سوال شما که قصد گران شدن وجود نداشته اضافه قیمت خمس ندارد.

سلام حکم آخری رو نمیدونستم "خمس مازاد هدیه که به نیت تجارت بوده"

سوال خانه ای که بصورت اقساط خریداری شده،تا بعد از تسویه فروخته شود،و مغازه خریداری شود برای کسب و کار خمس دارد؟