تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 30
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
شک گرایی از نوع مغز در خمره چون یک جهان «مجازی» هم می تونه علت غیر مادی داشته باشه ..‌. ممکن است. کسی ثابت یا رد نکرده.... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۰۹:۱۴ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره اگر ملاصدرا در یک سیستم مجازی قرار داشت که همین مشاهدات را برایش ایجاد میکرد، شاید باز هم نظریه... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۰۸:۴۷ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره نظریات فلسفی مثل حرکت جوهری و ... یا بر اساس مشاهده به وجود میان، یاب اساس استدلالهایی که یک... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۰۷:۱۳ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره آیا به طور مثال اگر تقسیم بندی عوالم چهارگانه که فاتح گرامی اشاره فرمودند را بپذیریم، آیا عالم... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۴:۳۱ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره گرامی، مسئله اینه که هنوز تعریف کلمات «مجازی» و «واقعی» مشخص نشده و بنابراین، صورت مسئله مورد بحث... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۰۷:۲۱ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره آیا واقعا احتمال می دهید که این فضای محسوس ما ساخته دست انسان باشه؟ یعنی هوش یک انسان یا پردازش... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۴:۳۶ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره در درجه اول نیاز داریم به تعریف مسئله. این که فضای ما بایستی چه ماهیتی داشته باشه تا «واقعی» به... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۰:۵۱ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره فضای مجازی در صورتی میتواند یک عالم محسوب میشود که مختصات خاص خودش داشته باشد که آن را از عوالم... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۰۷:۲۱ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره ببخشید اصلا بنده متوجه ربط این قضیه فلسفی ، به فصای مجازی و نظام احسن و عوالم دیگر نمیشوم .... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۴:۳۶ بله مشاهده
شک گرایی از نوع مغز در خمره یک دیدگاه دیگر که به نظر من می تواند تفاوت عالم حقیقی و مجازی را نشان دهد بحث حرکت جوهری ملاصدرا... دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۱:۱۰ سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۰۷:۵۲ بله مشاهده