تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 7
عنوان موضوع تاریخ ارسال نوع
مسیر اشتباه در تحصیل چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۲:۵۲ موضوع انجمن
برنامه ریزی برای استفاده بهینه از عمر دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۰:۰۸ موضوع انجمن
ترک خود ارضایی برای موفقیت در درس جمعه, ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ - ۱۲:۲۵ موضوع انجمن
وسواس به نجاسات شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ - ۱۲:۰۸ موضوع انجمن
راه های اثبات خدا پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۱۷:۳۳ موضوع انجمن
احساس می کنم غریزه جنسی و شهوت در من قوی شده است جمعه, ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ - ۱۷:۰۷ موضوع انجمن
بدگویی از دیگران و طلب حلالیت پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۸:۱۹ موضوع انجمن