تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 12
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر قدردان دوستانم. پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ دوشنبه, ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ - ۲۱:۱۱ خیر مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر سلام خداقوت.ببینید بنده علم خدا را مقصرنمیدانم.علم خدا به ما یا همان تابعیت علم ازمعلوم ریشه... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ یکشنبه, ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ - ۱۷:۲۹ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر بالاخره ما دعا میکنیم واگر باقدر معین ما مطلابقت داشت دعا تعجیل میشود واجابت میشود وگرنه دعا یارد... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ یکشنبه, ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ - ۰۱:۳۹ بله مشاهده
رابطه ی عدم اجابت دعا با سر سرالقدر تشکراز وقتی که میگذارید.بله به نظرمیرسد خدامیخواهدباهمین دیراجابت کردنهای مسئول فیه انسانها... یکشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۰۰:۴۴ یکشنبه, ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ - ۰۱:۱۳ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر خداقوت.برداشت بنده ازعین ثابت دقیقا همان برداشتی است که مطابق باعرفان نظری است حالا اگر درست یاغلط... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ جمعه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ۲۱:۰۸ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر قدردان از زحمات شمایم.ببینید عرض کردم دعا و«عمل »بوده ولی اجابت بالفعل نبوده نه صرفا دعا ی خالی.با... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ - ۲۰:۴۹ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر بسیارممنونم که وقت می‌گذارید....فرمودید امکان نداردشرایط تکمیل باشد وخدا استجابت نکند ولی بنده... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ - ۰۰:۳۱ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر باشکروقدردانی ازشما.به هرحال گاهی دعا مستجاب نمیشود حتی اگر ان دعا علی الظاهر به نفع دعاکننده... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ چهارشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۰۱:۰۵ بله مشاهده
رابطه ی عدم اجابت دعا با سر سرالقدر تشکرفراوان ازهمه.ببینید روشنپژوهان ازنظر مضطر اجابتی اجابت است که اثرگذار باشد فارغ ازتمام... یکشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۰۰:۴۴ جمعه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ - ۰۱:۳۱ بله مشاهده
رابطه عدم اجابت دعا با قضا و قدر باتشکرفراوان.فرمودیدوقتی استجابت بالفعل باعلم ذاتی خداسازگارشدباتجلی علم الهی درمرتبه ی پایینترهم... پنجشنبه, ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ - ۲۲:۱۶ جمعه, ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ - ۰۰:۵۳ بله مشاهده