تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 706
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#0000CD][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۴ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#006400][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۴ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#0000FF][B]بخش دوم انقلاب، جنگ و خرمشهر خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۳ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [SIZE=114][COLOR=#0000FF][B]بخش دوم انقلاب، جنگ و خرمشهر خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۲ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#008000][B]بخش دوم انقلاب، جنگ و خرمشهر خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۱ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#008080][B]بخش اول از تولد تا انقلاب [/B] [/COLOR][LEFT][COLOR=#008080] [/COLOR][/... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۰ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [SIZE=114][B][COLOR=#8B4513]خاطرات ناخدا یکم هوشنگ [/COLOR][URL="https://www.uplooder.net/img/image... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۱۹ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [SIZE=114][B][URL="https://www.uplooder.net/img/image/6/b86e694c1a1c1c30e0163de780240894/%D8%AD%D8%... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۱۸ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [SIZE=114][COLOR=#FF0000][B]خا[/B][/COLOR][B][URL="https://www.uplooder.net/img/image/14/... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۱۶ بله مشاهده
کهنه سرباز و خاطره ای از عملیات رمضان [quote=فریال;1014933]سلام یک نصیحت ارزشمند که به گوش شنوا بیاد!! گاهی وقتها باید حرف حق را زد تا... چهارشنبه, ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۲۱:۲۷ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۰۰:۵۱ بله مشاهده