تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 706
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#800080][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت سی و چهارم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۸ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#8B4513][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت سی و سوم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۷ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#800000][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی از چندماه... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۶ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#FF0000][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت سی و یکم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۵ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#800080][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی قسمت سی ام... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۴ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#0000FF][SIZE=113][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی قسمت... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۳ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=Green][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و هشتم... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۲:۳۲ بله مشاهده
کهنه سرباز و خاطره ای از عملیات رمضان [quote=فریال;1015030]سلام رفته بودم گلزار شهدا فاتحه بخونم کنار قبرستون دیدم یه سنگ قبر بزرگ براق... چهارشنبه, ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۲۱:۲۷ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۱:۴۵ بله مشاهده
کهنه سرباز و خاطره ای از عملیات رمضان [QUOTE=فریال;1015028]سلام صبح راننده تاکسی می گفت: صدقه هم دیگه کسی نمی ده!! هزارتومن هم شده پول... چهارشنبه, ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۲۱:۲۷ یکشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۱:۳۵ بله مشاهده
خاطرات جناب ناخدا صمدی از کتاب تکاوران نیروی دریایی خرمشهر [COLOR=#2F4F4F][B]تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی قسمت بیست و... چهارشنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۲۲:۵۰ شنبه, ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۲۲:۲۵ بله مشاهده