تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 1524
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]کربلا!!! [IMG]http://www.askdin.com/gallery/... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ یکشنبه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ - ۱۱:۲۸ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]کلا تو اربعین بچه های خوزستان خیلی بدرد... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ یکشنبه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ - ۱۱:۲۸ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]بلده چکار کنه که نذرش را کامل بدها [IMG]http... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ یکشنبه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ - ۱۱:۲۷ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]زیارت عاشورا خواندن در مسیر نجف به کربلا [IMG... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ یکشنبه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ - ۱۱:۲۶ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]زیباترین عکس جاده مربوط به غروب است. البته... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۲۰ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]نماز شب در جاده [IMG]http://www.askdin.com/... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۱۹ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]باز اربعین و باز خانواده [IMG]http://www.... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۱۹ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]اون جاده جاده سبقت عمل صالح است. بنظرم اگر... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۱۹ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]نماز صبحی به جماعت خیلی میچسبه تو اون جاده [... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۱۸ بله مشاهده
لبیک یا حسین یعنی چه؟ [FONT="Arial Narrow"][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE=12]غروب جاده کربلا [IMG]http://www.askdin.com/... چهارشنبه, ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۲۲:۱۵ پنجشنبه, ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۲:۱۷ بله مشاهده