تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 344
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][QUOTE=مشکور;961928][SIZE=113] شما توجه نکردید گفتیم در... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ سه‌شنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۳:۳۹ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=مشکور;961923]شما بفرمایید آخر کدام جامعه عاقلی... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ سه‌شنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۳:۳۲ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13]سپاس برای حضورتون در بحث@};- [quote=مشکور;961908]مقصود... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ سه‌شنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۵ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=PAN;961714]و کماکان منتظر نظر کارشناس تاپیک در... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۲:۲۹ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][QUOTE=خدارا خدارا;961701]شما گفتید جمهوری متناقض با... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۲:۲۱ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=خدارا خدارا;961706]دموکراسی عین رفراندوم نیست.... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۲:۱۱ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=خدارا خدارا;961696]قبلا توضیح دادم. هر وقت در... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۵۰ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=خدارا خدارا;961691]داداش جمهوری به معنی تغییر... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۴۱ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=خدارا خدارا;961683]آقا باز بحثو عوض نکنید. ما... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۲۴ بله مشاهده
نظر مردم در تعیین حکومت در ایران [FONT="Arial Black"][COLOR="Black"][SIZE=13][quote=خدارا خدارا;961686]نوشته اصلی توسط وال ئی آخه... پنجشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۱:۲۵ دوشنبه, ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۰۵ بله مشاهده