یاس کبود علی

تب‌های اولیه

تصویر یاس کبود علی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
7 سال 8 ماه