کارادایی

تب‌های اولیه

تصویر کارادایی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
5 سال 10 ماه