پرویز عبدی

تب‌های اولیه

تصویر پرویز عبدی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
3 سال 8 ماه