نقطه

تب‌های اولیه

تصویر نقطه

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
4 سال 3 ماه