صدف

تب‌های اولیه

تصویر صدف

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 6 ماه