صابر خاکی

تب‌های اولیه

تصویر صابر خاکی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
7 سال 9 ماه