سیما

تب‌های اولیه

تصویر سیما

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
9 سال 6 ماه