سید عباس نامی

تب‌های اولیه

تصویر سید عباس نامی

مدال ها

کارشناس علمی

تاریخچه

عضو به مدت
6 ماه 3 هفته