2کد پرکاربرد مهدوی(رفتن به بالا - حدیث تصادفی زیبا امام زمان)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
2کد پرکاربرد مهدوی(رفتن به بالا - حدیث تصادفی زیبا امام زمان)

سلام امیدوارم کدهای زیر بدردتون بخوره

کد رفتن به بالا

width: 400

<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script>

نمونه

کد حدیث تصادفی

width: 500

<script language="javascript" src="http://bestday.zgig.ir/images/j7rchvc0ubosck82641.js"></script>



التماس دعا هرکد به دردتون خورد یه صلوات بفرستید