::❤ نمایش های صوتی آموزش احکام روزه ❤::

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

:Gol: وجوب روزه گرفتن برای افراد سالخورده و پیر :Gol:
..............................................................................................................

زمان: 8 دقیقه

حجم: 960 کیلوبایت

:Gol: قصد نیت در روزه گرفتن :Gol:
.................................................................

زمان: 7 دقیقه و 17 ثانیه

حجم: 874 کیلوبایت

:Gol: نسبت دروغ دادن به معصومین و پیامبران :Gol:
........................................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 10 ثانیه

حجم: 860 کیلوبایت

:Gol: کمی قبل از اذان صبح, دست از خوردن باید کشید :Gol:
.................................................. ....................................................................

زمان: 6 دقیقه و 33 ثانیه

حجم: 790 کیلوبایت

:Gol: اعراض از وطن در ماه رمضان :Gol:
..............................................................................

زمان: 8 دقیقه و 23 ثانیه

حجم: 1 مگابایت
:Gol: حد ترخص :Gol:
.................
...........................

تازماني كه انسان از حد ترخص خارج نشده نبايد روزه خود را بخورد حتي اگر بداند كه آن روز نميتواند روزه بگيرد

زمان: 7 دقیقه و 44 ثانیه

حجم: 928 کیلوبایت

:Gol: آیا تزریق آمپول روزه را باطل میکند؟ :Gol:
........................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 36 ثانیه

حجم: 912 کیلوبایت
:Gol: رسیدن غبار به حلق و باطل شدن روزه :Gol:
.................................................................................................

زمان: 6 دقیقه و 9 ثانیه

حجم: 742 کیلوبایت

[=microsoft sans serif]


:Gol: فرو بردن سر در آب و بطلان روزه :Gol:
......................................................................................

زمان: 11 دقیقه و 36 ثانیه

حجم: 1.35 مگابایت

:Gol: خاطرات رمضان :Gol:
....................................................

زمان: 2 دقیقه و 51 ثانیه

حجم: 354 کیلوبایت

:Gol: غسل مس میت و آیا روزه را باطل میکند :Gol:
............................................................................................................

زمان: 9 دقیقه و 50 ثانیه

حجم: 1.15 مگابایت
:Gol: فرورفتن چیزی سهوا در حلق و ابطال روزه :Gol:
..........................................................................................................

زمان: 6 دقیقه و 10 ثانیه

حجم: 744 کیلوبایت


:Gol: افطار کردن قبل از اذان بدون عذر موجه :Gol:
.....................................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 19 ثانیه

حجم: 878 کیلوبایت
:Gol: ریختن دارو در چشم :Gol:
..............................................................

زمان: 6 دقیقه و 51 ثانیه

حجم: 824 کیلوبایت
:Gol: خوردن سحری بعد از اذان :Gol:
..........................................................................

زمان: 8 دقیقه و 35 ثانیه

حجم: 1 مگابایت