::❤ نمایش های صوتی آموزش احکام روزه ❤::

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
::❤ نمایش های صوتی آموزش احکام روزه ❤::

آموزش احکام روزه در قالب نمایش صوتی

در این موضوع, احکام روزه در قالب نمایش های صوتی کوتاه

هر حکم در یک نمایش

در ایام ماه مبارک رمضان, قرار داده میشوند.

کارشناس: حجة الاسلام بابایی

این نمایش ها, بخشی از برنامه ی "نان و خرما" شبکه رادیویی معارف می باشد.

منبع

:Gol: وجوب روزه گرفتن برای افراد سالخورده و پیر :Gol:
..............................................................................................................

زمان: 8 دقیقه

حجم: 960 کیلوبایت

:Gol: قصد نیت در روزه گرفتن :Gol:
.................................................................

زمان: 7 دقیقه و 17 ثانیه

حجم: 874 کیلوبایت

:Gol: نسبت دروغ دادن به معصومین و پیامبران :Gol:
........................................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 10 ثانیه

حجم: 860 کیلوبایت

:Gol: کمی قبل از اذان صبح, دست از خوردن باید کشید :Gol:
.................................................. ....................................................................

زمان: 6 دقیقه و 33 ثانیه

حجم: 790 کیلوبایت

:Gol: اعراض از وطن در ماه رمضان :Gol:
..............................................................................

زمان: 8 دقیقه و 23 ثانیه

حجم: 1 مگابایت
:Gol: حد ترخص :Gol:
.................
...........................

تازماني كه انسان از حد ترخص خارج نشده نبايد روزه خود را بخورد حتي اگر بداند كه آن روز نميتواند روزه بگيرد

زمان: 7 دقیقه و 44 ثانیه

حجم: 928 کیلوبایت

:Gol: آیا تزریق آمپول روزه را باطل میکند؟ :Gol:
........................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 36 ثانیه

حجم: 912 کیلوبایت
:Gol: رسیدن غبار به حلق و باطل شدن روزه :Gol:
.................................................................................................

زمان: 6 دقیقه و 9 ثانیه

حجم: 742 کیلوبایت

[=microsoft sans serif]


:Gol: فرو بردن سر در آب و بطلان روزه :Gol:
......................................................................................

زمان: 11 دقیقه و 36 ثانیه

حجم: 1.35 مگابایت

:Gol: خاطرات رمضان :Gol:
....................................................

زمان: 2 دقیقه و 51 ثانیه

حجم: 354 کیلوبایت

:Gol: غسل مس میت و آیا روزه را باطل میکند :Gol:
............................................................................................................

زمان: 9 دقیقه و 50 ثانیه

حجم: 1.15 مگابایت
:Gol: فرورفتن چیزی سهوا در حلق و ابطال روزه :Gol:
..........................................................................................................

زمان: 6 دقیقه و 10 ثانیه

حجم: 744 کیلوبایت


:Gol: افطار کردن قبل از اذان بدون عذر موجه :Gol:
.....................................................................................................

زمان: 7 دقیقه و 19 ثانیه

حجم: 878 کیلوبایت
:Gol: ریختن دارو در چشم :Gol:
..............................................................

زمان: 6 دقیقه و 51 ثانیه

حجم: 824 کیلوبایت
:Gol: خوردن سحری بعد از اذان :Gol:
..........................................................................

زمان: 8 دقیقه و 35 ثانیه

حجم: 1 مگابایت