-:❖:- حاج میثم مطیعی -:❖:- مرثیه و مداحی محرم 1393

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
-:❖:- حاج میثم مطیعی -:❖:- مرثیه و مداحی محرم 1393

width: 65% align: center

[TD="colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی

[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"] [CENTER]موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] آقا سلام ماه محرم شروع شد(روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1472[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:29[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ای محرم یه ساله چشم به راهتم (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 6491[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:14:43[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] شباهت مسلم بن عقیل و امام حسین ع در تشنگی (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3771[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:05[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بوی پیراهن خونین کسی می آید (نغمه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1672[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:58[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] منو این همه غم ارباب ارباب (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4303[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:23[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] محرم آمد بیا ای دل دوباره تا خیمه آقا (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4298[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:22[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] مظلوم حسین ..[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1405[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:19[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] نیمه شب آمد و جز من کسی بیدار نیست (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1954[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:39[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] برپاست خیمه های تو دیگر بار (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3816[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:11
[/TD]

[/CENTER]

شب دوم
width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"]
موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] چه می شود که مرا هم صدا کنی شب دوم (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2909[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:54[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] برادرم این سرزمین غم کجاست (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 8708[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:21:02[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] آیا این سرزمین کربلاست؟ (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3365[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:00[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ریحانه خیر النساء دردانه اهل کساء (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2252[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:18[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] از در خانه ات حسین به جای دیگر نمی روم (زمینه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2443[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:45[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] سلامت می گویم ای صحرا (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3512[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:22[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] مظلوم حسین ....[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 974[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] من پاره ای از پیکر عرش خدایم (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2033[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:46[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] الا صفای صفا از صفای تو (شور) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 786[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:43[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] زائر کوی حسین گشته دل و جان ما (شور)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2077[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:52[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] کجایی ماه پشت ابر پنهانم (نجوا با امام زمان)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2182[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:07[/TD]

[="Tahoma"][="Indigo"]width: 0

[TD="bgcolor: #800000"]
شب سوم
[/TD]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"]
موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] سفر اینقدر طولانی؟ نگفتی دختری داری (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 6415[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:15:27[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بابا جونم چه طول کشید نبودنت (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3744[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:56[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] وعده ی ما خرابه بود ولی کاش در خرابه می مردم (روضه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2396[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:39[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دلم از خرابه دیگه خونه امشب (زمینه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3925[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:22[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بابا دیگه منو تنها نگذار (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2692[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:22[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] آی سینه زن ها با دم یا زهرا (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3864[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:13[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد (روضه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4307[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:10:18[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دعای پایانی بر اساس فراز هایی از دعای دوازده صحیفه سجادیه 1[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2722[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:26[/TD]

[/]

[="Tahoma"][="Indigo"]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی-شب چهارم
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"] [CENTER]موضوع[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] پسرم کربلا نمی خواهی ؟ (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2383[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:37[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] مولا حسین ما با توایم تا پای جون (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4704[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:11:16[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ویژگی و نحوه شهادت بریر بن خضیر (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11031[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:26:38[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] گر طبیبانه بیایی به سر بالینم (نغمه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 698[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:30[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دوباره دل تنگی ، دوباره حسرت ، دوباره آه (زمینه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4657[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:11:09[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] به لبخند دشمنان ما دل ندادیم (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2967[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:07:02[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بحر طویل شهدای کربلا (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2368[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:35[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] با خامنه ای کسی نگردد گمراه (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2641[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:14[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] شب چهارم محرم خسته از تموم دنیا (شور) (وحید نادری)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1775[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:08[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] در جان ما هردم غوغای عاشورا است (دم پایانی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2276[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:21[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] اینقدر رو سیاهم و هوا پرستم (نجوا با امام زمان(عج)) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2477[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:50[/TD]

[/CENTER][/]

[="Tahoma"][="Indigo"]


width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]حاج میثم مطیعی-شب پنجم

[/TD]

[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"]
موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] یا حسن بن علی ایها المجتبی (فرازی از دعای توسل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1203[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:44[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] کریم کاری بجز جود و کرم نداره (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4098[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:48[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] تو مدینه یه قبر بی نام و نشون (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1157[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:37[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] لحظات آخر عمر مبارک امام حسن(ع) و توصیه های آن امام (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3812[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:06[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] عمه زینب شلوغه دور ذوالجناح (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4230[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:10:07[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] روضه ی ناتمام عبدالله بن حسن(ع)... (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1563[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:37[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه (زمینه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1806[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:12[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] من و این همه غم ارباب ارباب (زمینه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2670[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:19[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] حسین، حسین، حسین (نوا)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 608[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:17[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] زینب... نوحی بالدمع المسفوح (دکلمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1483[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:25[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ای نام و نشان من، جان من جهان من (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2392[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:38[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 12[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] خوبه که در پناه حسین بمونیم تو مسیر خدا (شور)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1579[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:39[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 13[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بر جان ما هر دم غوغای عاشوراست (دم پایانی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2480[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:51[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 14[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دعای پایانی مراسم بر اساس دعای دوازده صحیفه سجادیه 2[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3497[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:20[/TD]
[/]

[="Tahoma"][="Indigo"]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی-شب ششم
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"] [CENTER]موضوع[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] شب های جمعه فاطمه... (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1477[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:24[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] انْ تَنْکُرونى فَانَا فرعُ الْحَسَن (زمزمه) + مقتل حضرت قاسم [/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 16232[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:39:23[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] تو شبای جمعه عاشقی چه زیباست (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2775[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:34[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] خدا را شکر تو دلم محبت تو جا گرفت (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2115[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:58[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] کربلا ای بهشت محبین اهل بیت (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2870[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:48[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] یا حسین ماه شب های تار منی (شور) (میثم خسروی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2357[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:33[/TD]

[/CENTER][/]

[="Tahoma"][="Indigo"]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی-شب هفتم
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"] [CENTER]موضوع[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ أَمَّارَة (مناجات)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1036[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:02:20[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] لالا لالا، یه کم دیگه دووم بیار (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 5596[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:13:37[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4826[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:11:34[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] آب به اولاد علی حرام است (روضه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 852[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:53[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] در دلم بود شوم عاشق بین الحرمین (نغمه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 778[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:42[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] امید ما همه حسین عزیز فاطمه حسین (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2791[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:36[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] اگه تو رو نداشتم حرمت پا نمی ذاشتم (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1449[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:20[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] تلظی مکن نازنینم تلظی مکن جان بابا (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4479[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:10:43[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] عشق است کربلای تو یا حسین (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2032[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:45[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] باز این چه شور است که در خلق عالم است (واحد) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2162[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:04[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] در جان ما هر دم غوغای عاشوراست (دم پایانی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1912[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:28[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 12[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دیدم به خواب آن آشنا دارد می آید (نجوا با امام زمان (عج))[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2485[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:05:52[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 13[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (3) [/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2601[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:09[/TD]

[/CENTER][/]

[="Tahoma"][="Indigo"]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی-شب هشتم
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"] [CENTER]موضوع[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بی گریه بر حسین به جایی نمی رسیم (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 6122 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:14:44 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] شهادت حضرت علی اکبر براساس نقل شیخ مفید (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 6419 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:15:28 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] علی جانم مصحف پرپر بابا (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 5471 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:13:09 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند (نغمه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1514 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:30 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] چه شوریه تو قلب من تو رو تو زندگیم دارم (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2787 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:36 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ثارالله انت فی قلبی (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 835 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:51 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] خدایا طاقت ندارم که چشم بردارم از او (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3619 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:38 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] همچنان ای سرِ روی نی روشن از ... (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 4802 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:11:31 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] روی نیازم کجاست سوی حسین است و بس (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 739 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:37 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] مصباح الهدی ارباب (شور) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2035 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:46 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] بر جان ما هر دم غوغای عاشوراست (دم پایانی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1944 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:33 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 12[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (4)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3163 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:07:31[/TD]

[/CENTER][/]

[="Tahoma"][="Indigo"]width: 0

[TD="bgcolor: #800000"]
روز تاسوعا
[/TD]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"]
موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] به سوی دشت عباسم روان شد (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3882 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:09:17 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] و چنین بود که دیگر به حرم میر و سپهدار نیامد (بحر طویل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 9608 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:23:14 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] در خیمه فقط حرف عمو بود عمو بود (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1718 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:00 [/TD]

width: 0

[TD="bgcolor: #800000"]
شب تاسوعا
[/TD]

width: 65% align: center

[TD="width: 100% colspan: 6 align: center"]
حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="width: 7% bgcolor: #9cb06a align: center"] ردیف[/TD]
[TD="bgcolor: #9cb06a align: center"]
موضوع
[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] پخش[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] دانلود[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"]
حجم
(KB)[/TD]
[TD="width: 10% bgcolor: #9cb06a align: center"] زمان[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]1[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] عباس من ، برادر من ، نور چشم من (روضه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 5057 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:12:08 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]2[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] برادر من تو علمدار منی ، اگر بروی لشکرم از هم می پاشد (مقتل)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 7331 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:17:41 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]3[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] اباالفضل سقای تشنه حسین (زمزمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3034 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:07:13 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]4[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] امیر کشور دلها است عباس (نغمه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 645 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:23 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]5[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] العطش خیمه ها آه و اشک رباب (زمینه) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3220 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:07:40 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]6[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] تماشایی دارد از خیمه طلوع ماه بنی هاشم (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2746 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:30 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]7[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] گویا حیدر کرار زده اینبار به میدان (واحد)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 825 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:49 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]8[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] زور بازوی علی باب الحوائج (واحد تند) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 597 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:01:16 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]9[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دودمه)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1728 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:02 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"]10[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] یا عباس جی بالماء لسکینه (شور)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1611 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:03:44 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 11[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] کنار علقمه بابا چه دیدی (شور) (امیر عباسی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3061 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:07:17 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 12[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] ما انقلابی هستیم مهر ولایت با ماست (دم پایانی)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 1943 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:04:33 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 13[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] به دنبال کسی هستم میان گریه ها هر شب (نجوا با امام زمان)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 2719 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:06:26 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 14[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD"] دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه 5 [/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff align: center"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 3355 [/TD]
[TD="bgcolor: #C8D4AD align: center"] 00:08:00[/TD]

[/]

[="Tahoma"][="Indigo"]

width: 65%

شام غریبان

width: 65% align: center

[TD="colspan: 6 align: center"]حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="align: center"]ردیف[/TD]
[TD="align: center"]موضوع
[/TD]
[TD="align: center"]پخش[/TD]
[TD="align: center"]دانلود[/TD]
[TD="align: center"]حجم
(KB)
[/TD]
[TD="align: center"]زمان[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]کودکانی مانده اند و خیمه هایی سوخته.... (روضه) [/TD]
[/TD]
[TD]
1614
00:04:34
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"] آمده شام غریبان حسین (زمزمه)[/TD]
[/TD]
[TD]
4382
00:12:27
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"] جای تیر و شمشیر و نیزه بر پیراهن امام حسین علیه السلام... (مقتل)[/TD]
[/TD]
[TD]
1421
00:04:01
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"] برادر جان سلیمان زمانی...(زمینه) حاج عبدالرضا هلالی[/TD]
[/TD]
[TD]
1388
00:03:56
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]آبروی دو عالم ...(زمینه) حاج عبدالرضا هلالی[/TD]
[/TD]
[TD]
1597
00:04:31
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]منظر دل های ماست کرب و بلای حسین...(واحد) حاج عبدالرضا هلالی و حاج امیر عباسی[/TD]
[/TD]
[TD]
2368
00:06:43
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"] بریده حنجر خداحافظ...(واحد) برادر میثم مطیعی[/TD]
[/TD]
[TD]
2140
00:06:04width: 65%

شب عاشورا

width: 65% align: center

[TD="colspan: 6 align: center"]حاج میثم مطیعی
[/TD]
[TD="align: center"]ردیف[/TD]
[TD="align: center"]موضوع
[/TD]
[TD="align: center"]پخش[/TD]
[TD="align: center"]دانلود[/TD]
[TD="align: center"]حجم
(KB)
[/TD]
[TD="align: center"]زمان[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]أللّهمَّ صلِّ وَ سَلِّم وَ زِد وَ بارِک عَلی السّید الزّاهد(روضه)[/TD]
[/TD]
[TD]
2415
00:06:51
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]حال خوبی است، گر چه غم دارم (روضه)[/TD]
[/TD]
[TD]
2320
00:06:35
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"] دعا، مناجات و نماز امام حسین (ع) (مقتل)[/TD]
[/TD]
[TD]
5090
00:14:28
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]برادرم شب وداع زینب... (زمزمه)[/TD]
[/TD]
[TD]
16055
00:17:07
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]الا ای شهیدی که خون خدایی... (زمینه) (برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
2452
00:06:57
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]شب قدر است و شب قرآن شب عشقست و وفا امشب... (واحد)
[/TD]
[/TD]
[TD]
2153
00:06:06
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]توزیبایی چون جمال پیغمبر...(واحد)[/TD]
[/TD]
[TD]
2234
00:06:20
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD="align: center"]اللهم صلی علی محمد و ال محمد (واحد) (برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
1482
00:04:12
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]امشبی را شه دین در حرمش مهمان است (دو دمه)[/TD]
[/TD]
[TD]
1040
00:02:56
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]ابوالفضل، ابوالفضل، زینب، زینب (شور)[/TD]
[/TD]
[TD]
260
00:00:43
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"] حسین، حسین... (نوا) (برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
288
00:00:48
[TD="align: center"]12[/TD]
[TD="align: center"] یا لیتنا کنا معک (شور) ( برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
2270
00:06:26
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]سید و مولا حسین (دم پایانی)(برادر میثم مطیعی و برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
6141
00:06:33
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD="align: center"] ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم (نجوا با امام زمان (عج))( برادر امیر عباسی)[/TD]
[/TD]
[TD]
1739
00:04:56
[TD="align: center"]15[/TD]
[TD="align: center"] مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (دعای پایانی)[/TD]
[/TD]
[TD]
3842
00:10:55
[/]


مراسم عزاداری دهه اول محرم 1393


شب اول