◦☼◦ پرسش و پاسخ صوتی ◦☼◦ فقه و احکام √

تب‌های اولیه

17 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
◦☼◦ پرسش و پاسخ صوتی ◦☼◦ فقه و احکام √

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
حق الناس زيادی بر گردنم است آيا می توانم چند برابر پولی را كه مديونم، در راه عمل خيری خرج كنم؟
(04:31)

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
آيا دختر و پسر می توانند صيغه خواهر و برادری بخوانند؟
(00:39)

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
آيا شخص می تواند وصيت كند كه تمام اموالش را به مراكز خيريه بدهند؟
(01:28)

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
مهری را اشتباها از حرم با خودم آورده ام آيا می توانم در خانه با آن نماز بخوانم؟
(00:44)

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
جنسی را ارزان خريده ايم ولی الان گران شده آيا می توانيم به قيمت گرانتر بفروشيم؟
(01:16)

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به پرسشی درباره خودکشی
«از زندگی خسته شده ام می خواهم خودم را بكشم»
(02:42)

پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام فلاح زاده
پيرامون؛ اختلاف افكنی
(11:10)

[="blue"]پرسش و پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
[="purple"]پيرامون؛ مزاحمت صدای بلندگوهای مسجد برای همسايه ها [/]
(4:15)[/]

[="darkgreen"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده به
اين پرسش كه؛
[="purple"] آيا با در آمد كم خمس واجب است؟ [/]
(1:11)[/]

[="purple"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
[="blue"]آيا اگر در تشييع جنازه كسی شركت كرديم بايد نماز ميت بخوانيم؟ [/]
(00:30)[/]

[="darkgreen"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
[="blue"] آيا چيزی به عنوان روزه سكوت در اسلام داريم؟[/]
(00:39)[/]

[="blue"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
[="purple"] آيا استفاده از كرم، مانع وضو است؟[/]
(00:25)[/]

[="blue"][="purple"]نذر در خواب [/]

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
اگر در خواب نذری كرده باشيم آيا انجام آن در بيداری بر عهده ی ماست يا خير؟
(00:41)[/]

[="blue"]نجاست وسايل چوبی

[="indigo"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده [/]
به اين پرسش كه؛ اگر وسایل چوبی نجس شود چگونه پاك می شود؟
(00:41)[/]

[="blue"]نيت نماز جماعت

پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
[="darkgreen"]به اين پرسش؛ نيت در نماز جماعت را توضيح دهيد؟[/]
(00:25)[/]

[="blue"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده
به اين پرسش كه؛
[="purple"]آيا خواندن نماز قضای پدر اگر پسر نداشته باشد بر عهده دختر اوست؟ [/]
(00:24)[/]

[="blue"][="darkgreen"]پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده[/]
به اين پرسش كه؛
گوشواره ای دارم كه نذر امام رضا(ع) است آيا می توانم به جای آن پولش را بپردازم؟
(00:58)[/]