▄▄ آیا چادر مشکی نشانه افسردگی است؟▄▄ پاسخ جالب خانم نیلچی زاده

تب‌های اولیه

32 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سلام روزنه ی عزیز

روزنه;930673 نوشت:
خصوصا برای کسی که قبلا مانتویی بود.بعضیا اتهام میزنن که خودنمایی میکنه و ثبات شخصیتی نداره.

اتهام بزنن.چه اشکال داره؟مگر شما با اتهام اونها واقعا تبدیل میشید به آدمی که میخواد خودنمایی کنه؟
دسته ی مقابل هم همین مشکل را دارند. کسانی که بدحجاب هستند هم مردم در موردشون میگن میخواد خودنمایی کنه. عقده ی حقارت داره.میخواد بلکه این طوری کسی رو تور کنه و از این صحبت ها....
اینکه انسان تا آخر عمر در اشتباه خودش بمونه ،ثبات شخصیت را نشان میدهد؟
شما اگر یک فردی را ببینید که اشتباهی دارد ،بعد از مدتی راهشو تغییر میده و در مسیر درست قرار میگیره،تحسینش میکنید و از ته قلب خوشحال میشید یا میگید این ثبات شخصیت نداشت؟
اونایی که این حرف را میزنند،برای تبرئه ی وجدان خودشون از اشتباهات خودشون که حاضر نیستن اونا را بپذیرن این حرفو میزنند.
روزنه;930673 نوشت:
بعضیا میگن حالا چه لزومی داشت یک دفعه خودتو انگشت نما کردی.
بعضیا تا میبینن ربطتت میدن به حزب و افکار خاص.
اما به همه‌ی این اوصاف باز انسان ها دارای فطرت خداجو هستن و در دلشون تحسین میکنن.
ببینید روزنه ی عزیز ،تمام افراد و افکارشون و اینکه چه فکری در مورد شما میکنن پشیزی در سعادت شما،در تعالی روحتون ،در لذتی که از ادراک حقایق می برین نقشی ندارند. خیلی دیر نیست که شما می مونید و خدای خودتون. شما می مونید و حقیقت محض.اجازه ندین کسی باعث بشه خدایی نکرده روزی ذره ای حسرت گریبانتون رو بگیره.
در خصوصی یک جریانی را براتون تعریف میکنم....

روزنه;930673 نوشت:
چیزی که الان مشکله منه اینه در دید من دین و دستوراتش مثل کتاب راهنمای استفاده از دستگاهی هستن که تازه خریدیمشون.

بسیار عالی
روزنه;930673 نوشت:
من چادر یا دیگر احکام دین و هدف نمیدونم بلکه وسیله ای برای زندگی بهتر میدونم.

خب این که خوب است. مشکلش کجاست؟
روزنه;930673 نوشت:
من پوشش و برای خودم میخوام تا توی زندگیم به مشکلی برنخورم و خواست خدا هم به خاطر خودمونه.

خب درسته. خداوند هم خواسته که ما در زندگی مشکلی نداشته باشیم.اینکه ما به این درک برسیم که خواست خداوند به خاطر خودمونه کاملا درست و متعالی است.
در مرحله ی اول ما به این درک میرسیم که خواست خدا به خاطر مصلحت خودمونه. ولو مصلحت های دنیایی.
در مرحله ی دوم متوجه میشویم که ورای مصلحت های دنیایی،رعایت دستور خداوند روحمان را متعالی تر کرده،به نوعی سکینه و آرامش شیرین رسیده ایم.سعه ی صدرمان زیاد شده است.دیگر مسایل کوچک ناراحتمان نمی کند.قادریم به دنیا و مسایل آن با یک لبخند آرام بنگریم و چیزی خیلی بالا پایینمان نکند....

در مرحله ی بعدی دستور خدا را با عشق و لذت انجام میدهیم.