┘◄ شعر و سبک مداحی - ولادت امام جعفر صادق (ع)

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
┘◄ شعر و سبک مداحی - ولادت امام جعفر صادق (ع)لطفا در تایپیک های اشعار پست نزنید

نظرات خود را در صفحه اصلی حسینیه نوحه قرار دهید.


[=&quot]ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)
[/]

[=&quot]زمزمه - سرود(مسجدی)
[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]یا رسولَ الله یا رسولَ الله...[/][=&quot][/]

[=&quot]ای ثنای تو بر لب یزدان مظهرالله و خسروِ خوبان[/][=&quot][/]

[=&quot]ماه ربیع و ماه سرور است ذکر ملائک کوثر و نور است[/][=&quot][/]

[=&quot]نور مجسّم آمده دنیا رسول اعظم آمده دنیا[/][=&quot][/]

[=&quot]مکّه ز نورش گشته مصفّا [/][=&quot] [/][=&quot] آمده دنیا سیّد بطحا[/][=&quot][/]

[=&quot]ختم رسولان خواجه ی لولاک سَیدُ العالم سَرور افلاک[/][=&quot][/]

[=&quot]خواهم که باشم ای بی قرینه میلادت را در شهرِ مدینه[/][=&quot][/]

[=&quot]گنبد خضرا قبله ی دلها[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] مهرت سرشته در آب و گِلها[/][=&quot][/]

[=&quot]ای گلِ زهرا(س) امامِ صادق...[/][=&quot][/]

[=&quot]آمده دنیا قرآنِ ناطق یوسف احمد امامِ صادق[/][=&quot][/]

[=&quot]شهر مدینه گشته چراغان [/][=&quot] [/][=&quot] از فروغ این کوکب تابان[/][=&quot][/]

[=&quot]این ثمره ی باغ رسول است [/][=&quot] [/][=&quot] فرزند حیدر سبط بتول است[/][=&quot][/]

[=&quot]این آینه ی نور ذات رب [/][=&quot] [/][=&quot] باشد خورشید سپهر مذهب[/][=&quot][/]

[=&quot]گیرد ز گلشن روح خزانی [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] شیعه ز نورش شَوَد جهانی[/][=&quot][/]

[=&quot]پسر احمد آمد خوش آمد [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot] سبط محمد آمد خوش آمد[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ولادت پیامبر اکرم(ص)[/][=&quot] و امام صادق(ع)[/]

[=&quot]زمزمه - سرود(مسجدی)
[/]

[=&quot]
[/]

[=&quot]همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید[/][=&quot][/]

[=&quot]سَیّدِ بطحا آمد حضرت طاها آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]مکّه شده نورانی ، ز عرش گل افشانی[/][=&quot][/]

[=&quot]دلبر دلها آمد ، حضرت طاها آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]سرشک شوقم جاری ، به گلشن دلداری[/][=&quot][/]

[=&quot]لاله ی حمرا آمد ، حضرت طاها آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]جلوه ی دادار است او ، احمد مختار است او[/][=&quot][/]

[=&quot]بنده ی یکتا آمد ، حضرت طاها آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]به کهکشان عزت ، به آسمان عصمت[/][=&quot][/]

[=&quot]مِهر دل آرا آمد ، حضرت طاها آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]همه ز جا بر خیزید به پای او گل ریزید[/][=&quot][/]

[=&quot]مصحف ناطق آمد ، حضرت صادق آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]گوهر بحر عصمت ، شور و سُرور و بَهجت[/][=&quot][/]

[=&quot]به قلب عاشق آمد ، حضرت صادق آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]حجت حیّ یزدان، به گلشن مشتاقان[/][=&quot][/]

[=&quot]یاس و شقایق آمد ، حضرت صادق آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]راحت روح و جانم ، به درد بی درمانم[/][=&quot][/]

[=&quot]طبیب حاذق آمد ، حضرت صادق آمد[/][=&quot][/]

[=&quot]قلب حزین شیعه ، دل غمین شیعه[/][=&quot][/]

[=&quot]به غصه فائق آمد ، حضرت صادق آمد[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)[/]

[=&quot]سرود[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]ماه ربیع الاول و میلاد ختم الانبیا[/]

[=&quot]عیدی میده به عاشقا خدا با دست مرتضی[/]

[=&quot]مهر سپهر سَروری یا احمد[/]

[=&quot]جلوه ی نور داوری یا احمد[/]

[=&quot]تو آخرین پیمبری یا احمد[/]

[=&quot]یا رسولَ الله یا احمد(سه بار)
[/]

[=&quot]مولا مولا یا مصطفی[/]
[=&quot]******
[/]

[=&quot][/][=&quot]بارونِ رحمت می باره از ابرای آسمونا[/]

[=&quot]به یمن میلاد کسی که دل ربوده از خدا[/]

[=&quot]مصحف رحمت اومده به دنیا[/]

[=&quot]شکوه عصمت اومده به دنیا[/]

[=&quot]شمس هدایت اومده به دنیا[/]

[=&quot]یا رسولَ الله یا احمد(سه بار)[/]

[=&quot]مولا مولا یا مصطفی[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]ما که اسیر باده ی یاسمن و شقایقیم[/]

[=&quot]دلداده ی ولایت مولا امامِ صادقیم[/]

[=&quot]ای به همه عالم ولی یا مولا[/]

[=&quot]جلوه ی حیّ ازلی یا مولا[/]

[=&quot]زینت زهرا و علی یا مولا[/]

[=&quot]مولا یا امامِ صادق(سه بار)[/]

[=&quot]یبن الحیدر گل زهرا[/]

[=&quot]*******[/]

[=&quot]باغ بهشته برا ما مجلس مدح آقامون[/]

[=&quot]ایشالا که از کرمِش مدینه ای شه دلامون[/]

[=&quot]سیدی ای نگار هل اتایی[/]

[=&quot]صورت تو مصحف مصطفایی[/]

[=&quot]دل ما رو کن آقا کربلایی[/]

[=&quot]مولا یا امامِ صادق(سه بار)[/]

[=&quot]یبن الحیدر گل زهرا[/][=&quot][/]

[=&quot]
[/]


[=&quot]ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)[/]

[=&quot]سرود[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]مرغ دل ، روی بام شادی میشینه[/][=&quot] [/][=&quot]عاشقا ، دلاشون پر زده مدینه[/][=&quot][/]

[=&quot]عیدِ ، آسمون و هم زمین مبارک[/][=&quot] [/][=&quot]جشن ، رحمة لّلعالمین مبارک[/][=&quot][/]

[=&quot]هستی ، تو رسولِ امجد مولانا یا احمد[/][=&quot][/]

[=&quot]خنده روی لب پیر و جوون[/][=&quot] [/][=&quot]همه ی فرشته ها نغمه خون[/][=&quot][/]

[=&quot]بارون عنایت الهی[/][=&quot] [/][=&quot]می باره از ابرای آسمون[/][=&quot][/]

[=&quot]یا نبی یا مصطفی یا احمد[/][=&quot][/]

[=&quot] ******[/][=&quot][/]

[=&quot]گنبد سبز تو برده این دلارو[/][=&quot] [/][=&quot]نگاهِت میخره قلب عاشقارو[/][=&quot][/]

[=&quot]آقا ، به خدا ما جزوِ زائراتیم[/][=&quot] [/][=&quot]آقا ، به خدا نوکر بچه هاتیم[/][=&quot][/]

[=&quot]ای تو ، نور حیّ سرمد مولانا یا احمد[/][=&quot][/]

[=&quot]برا ما ای به فدای نورِ[/][=&quot] [/][=&quot]مهر تابانِ خوش عهدیِ تو[/][=&quot][/]

[=&quot]بهترین عیدیِ ماهِ ربیع[/][=&quot] [/][=&quot]خبر ظهور مهدیِ تو[/][=&quot][/]

[=&quot]یا نبی یا مصطفی یا احمد[/][=&quot][/]

[=&quot]****** [/][=&quot][/]

[=&quot]دم به دم ، دمِ زیبای قلب عاشق[/][=&quot] [/][=&quot] [/][=&quot]سیدی مددی یا امامِ صادق[/][=&quot][/]

[=&quot]شاده ، دلِ ما به یمنِ مقدم تو[/][=&quot] [/][=&quot]چشمام ، مونسِ نسیمِ شبنم تو[/][=&quot][/]

[=&quot]هستی ، تو قرآنِ ناطق یا امامِ صادق[/][=&quot][/]

[=&quot]ای نگار ناب و بی قرینه[/][=&quot] [/][=&quot]آرزوی دل ما همینه[/][=&quot][/]

[=&quot]یه روزی با مرگ آل سعود[/][=&quot] [/][=&quot]روز میلادِت بیایم مدینه[/][=&quot][/]

[=&quot]گل فاطمه امامِ صادق[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]


[=&quot]ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)[/]

[=&quot]شور[/]

[=&quot]
[/]

[=&quot]مولا رسولَ الله رسولَ الله رسولَ الله[/][=&quot][/]

[=&quot]جانم به فدای تو و لطف و کرم تو[/][=&quot][/]

[=&quot]مرغ دل ما پر بزند تا حرم تو[/][=&quot][/]

[=&quot]ای گنبد خضرای تو عرش دل عالم[/][=&quot][/]

[=&quot]مهر تو بود زینت آب و گل آدم[/][=&quot][/]

[=&quot]ای از سوی حق بر همه ی خلق پیمبر[/][=&quot][/]

[=&quot]ای رحمت حق را تو به حق جلوه و مظهر[/][=&quot][/]

[=&quot]یک جلوه ز زیبایی تو لاله ی صحرا[/][=&quot][/]

[=&quot]با دشمن خود نیز نمایی تو مدارا[/][=&quot][/]

[=&quot]ای مکتب تو راسخ و پاینده همیشه[/][=&quot][/]

[=&quot]از نور تو اسلام بود زنده همیشه[/][=&quot][/]

[=&quot]از لطف تو سرمایه ی اِکرام فراهم[/][=&quot][/]

[=&quot]ای دین تو ناجی همه خلق دو عالم[/][=&quot][/]

[=&quot]قرآن خدا بارد از آفاق لسانت[/][=&quot][/]

[=&quot]لعنت به کسی که به شما کرده اهانت[/][=&quot][/]

[=&quot]ای آنکه بت از عرصه ی بتخانه شکستی[/][=&quot][/]

[=&quot]مظلومترین فرد تو هستی و تو هستی[/][=&quot][/]

[=&quot]مظلومی و مظلومیتت دارد ادامه[/][=&quot][/]

[=&quot]بنگر به دمشق و به فلسطین و منامه[/][=&quot][/]

[=&quot]بنگر ز جفا امّت تو خونجگر هستند[/][=&quot][/]

[=&quot]در دشت ستم خونجگر و در به در هستند[/][=&quot][/]

[=&quot]کو حمزه که سیلی بزند مُقتدر و سَهل[/][=&quot][/]

[=&quot]در پیش همه بر رخ اصحاب ابوجهل[/][=&quot][/]

[=&quot]بنما تو دعایی که دگر یار بیاید[/][=&quot][/]

[=&quot]بر یاری اسلام ، علمدار بیاید[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]


[=&quot]ولادت رسول اكرم (ص)[/]


[=&quot]ولادت امام جعفر صادق (ع)[/]

[=&quot]سرود[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]شدم ثناخوان ِ پیمبر اعظم[/]

[=&quot]جانم به قربان ِ پیمبر اعظم[/]

[=&quot]رسول خدا ، یا مولا ، فدای تو هستم[/]

[=&quot]منم سائل و ، بر راهت ، ببین که نشستم[/]

[=&quot]تو از همه سر آمدی ، گل جمال سرمدی[/]

[=&quot]ترانه ی جان و دلم ، شده آقا خوش آمدی[/]

[=&quot]مولا یا ابا الزهرا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]شده ز میلادت ترنم هر دل[/]

[=&quot]نوای جاء الحق وَ زهق الباطل[/]

[=&quot]بُوَد یا نبی ، تا به ابد ، به جنگ ِ با ظلمت[/]

[=&quot]پیام تو بر امت تو همدلی و وحدت[/]

[=&quot]شده اعتقاد ما ، در این عصر پر بلا[/]

[=&quot]وهابیت بی حیا ، بُود دشمن خدا[/]

[=&quot]مولا یا ابا الزهرا[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]دل همه یاران شد با شعف همراه[/]

[=&quot]به یُمن ِ میلاد ِ صادق ِ آل ُ الله[/]

[=&quot]چو آیینه ای ، بر حُسن ِ جمال سرمد اوست[/]

[=&quot]عزیز دل ، زهرا و ، علی و احمد اوست[/]

[=&quot]عیان ز روی من بُود ، عنایت عیان او[/]

[=&quot]که از دعای مادرش ، شدم مدیحه خوان او[/]

[=&quot]مولا حضرت صادق[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]


[=&quot]ولادت رسول اكرم (ص)[/]


[=&quot]ولادت امام جعفر صادق (ع)[/]

[=&quot]سرود (مسجدی)[/]

[=&quot] [/]

[=&quot]مدیحه خوانیم با یک دل شاد ، بهر میلاد دو باب المراد[/]

[=&quot]این دو میلاد با سعادت تهنیت باد[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]شد کام دلها ، پر شهد و عسل ، که حلاوتش ، باشد بی مثل[/]

[=&quot]رسول خدا ، آمد به دنیا ، در هفدهم ِ ، ربیع الاول[/]

[=&quot]خدا به عالم هدیه از لطف و عطا داد[/]

[=&quot]این دو میلاد با سعادت تهنیت باد[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]روشن از دو نور ، دلهای عاشق ، خنده بر لب ِ ، یاس و شقایق[/]

[=&quot]باشد هم جشن ِ ، رسول ِ اکرم ، وَ هم میلاد ِ ، امام ِ صادق[/]

[=&quot]دلهای پیروان شده مدینه آباد[/]

[=&quot]این دو میلاد با سعادت تهنیت باد[/]

[=&quot]******[/]

[=&quot]جانها فدای ِ ، دو جان و جانان ، دو سوره ی نور ، دو شمس تابان[/]

[=&quot]دو کوه رحمت ، دو بحر غفران ، دو آیینه ی ، طلعت ِ یزدان[/]

[=&quot]دو دلبر خدایی با حُسن ِ خداداد[/]

[=&quot]این دو میلاد با سعادت تهنیت باد[/]

[=&quot] [/]