┘◄ شعر و سبک مداحی - شهادت امام حسن عسكری(ع)

تب‌های اولیه

17 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
┘◄ شعر و سبک مداحی - شهادت امام حسن عسكری(ع)

لطفا در تایپیک های اشعار پست نزنید

نظرات خود را در صفحه اصلی حسینیه نوحه قرار دهید.

شهادت امام عسکری (ع)زمزمهامام عسکری شده قتیل جور اشقیاصدای ناله اش رسد ز سوی شهر سامراپاره شد مرا جگر ، مهدی ام به چشم تر ، ناله زد پدر پدریا امام عسکری******ز سوز زَهر معتمد دلت شراره میزندغم عظیم تو شرر به سنگ خاره میزندنور چشم مصطغی ، ای غریب سامرا ، جان سپرده از جفایا امام عسکری******حسین حسین حسین حسین نوای تو به روز و شبدم شهادتت شدی ز زهر کینه تشنه لبدر غمت به شور و شین ، ای امام عالمین ، زنده شد غم حسینیا امام عسکری

شهادت امام عسکری (ع)واحد
(به سبک آه و از این اشک های)ای دو عالم از غم تو سینه چاک یا امام عسکری روحی فِداکالسلام ای حجّت حیّ و دود جز غم و ماتم تو را همدم نبودای عزیز سامرایی رسول یابن حیدر ، نور چشمان بتولای به وادیِ غریبی داده جان در عزایت اشک بارَد آسمانکرد بر جان تو ای فخر بَشَر کینه های معتمد آخر اثرزهرِ او آتش به جان تو فکند شعله در روح و روان تو فکندای دِلَت از زهر کینه پر شرر دید آخر مهدی ات داغ پدرپرپر همچون لاله ی صحرا شدی میهمان مادرت زهرا شدیشکر حق دیگر نشد ای مقتدا با لبِ تشنه سَرَت از تن جداشکر حق دیگر نشد بر نی سَرَت سیلی از دشمن نخورده خواهرتدریافت سبک
این شعر به پنح سبک اجرا گردیده استشهادت امام عسکری (ع)زمینه - واحدای لاله ی پیغمبری سلطان ملک دلبریای آیه های کوثری جانم امام عسکریجانم امام عسکریقرص قمر یبن الحیدر با یک نظر یبن الحیدراز عالمی دل میبری جانم امام عسکریجانم امام عسکریای مقصد دلدادگی در عزت و آزادگیبر هردو عالم سروری جانم امام عسکریجانم امام عسکریای جان فدای غربتت در اقتدار و هیبتتچون ذولفقار حیدری جانم امام عسکریجانم امام عسکریکلام تو نور هدا مادح تو ذات خدااز همه ی خوبان سری جانم امام عسکریجانم امام عسکریاگر چه عاصی و بدم با اشک چشمم آمدمزنم به خانه دری جانم امام عسکریجانم امام عسکریبه سر هوای سامرا منم گدای سامرابه آه و چشمان تری جانم امام عسکریجانم امام عسکریتو مروه ای و صفایی تو زمزمی و مناییعبد خدای ، منظری جانم امام عسکریجانم امام عسکریمهر تو نور آب و گِل کاش که با خلوص دلکنم برات نوکری جانم امام عسکریجانم امام عسکریهستِ فلک ز هست تو حکم قضا به دست تودر ملکوت داوری جانم امام عسکریجانم امام عسکریای به گروه فتنه ضد ز کینه های معتمدشبیه لاله پرپری جانم امام عسکریجانم امام عسکریسوز دلم از غم تو زنده شد از ماتم توداغ علیِ اکبری جانم امام عسکریجانم امام عسکری

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)

[=&quot]زمینه

[=&quot]

[=&quot]ای گل پیغمبری یا امام عسگری[=&quot]

[=&quot]ای آن ، که کشته ی زهر جفا گشتی

[=&quot]قتیل ظلم اشقیا گشتی[=&quot] [=&quot]فدایی دین خدا گشتی

[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا

[=&quot]******

[=&quot]بر همه عالم ولی یا حسن بن علی[=&quot]

[=&quot]آقا ، خاک حریم تو شفای ما

[=&quot]مرقد تو عرش خدای ما[=&quot][=&quot] مدینه و کرببلای ما
[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا

[=&quot]******

[=&quot]گرم آوای تو ایم سینه زن های تو ایم

[=&quot]جانم ، امامِ عسگری نوای ما

[=&quot][=&quot]بده به ما ای مقتدای ما[=&quot][=&quot] تذکره ی کرببلای ما[=&quot]
[=&quot]مظلوم آقام آقام آقام آقام آقا

[=&quot]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)

[=&quot]زمزمه - واحد

[=&quot]

[=&quot]در شهر سامره شد امام عسگری فدا

[=&quot]حضرت خیر النسا شد از غمش صاحب عزا[=&quot]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا

[=&quot]******

[=&quot]او که بوده بر تنِ شرافت و بندگی جان

[=&quot]در جوانی شد فدای راه اسلام و قرآن

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا

[=&quot]******

[=&quot]در عزایش از تمام عاشقانش دل شکست

[=&quot]گرد غربت بر رخ نورانی مهدی نشست[=&quot]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا

[=&quot]******

[=&quot]دل حجت خدا از درد و غم آکنده بود

[=&quot]زهر کینه شعله در جان و دلش افکنده بود[=&quot]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا

[=&quot]******

[=&quot]زهر و عطشو لب ه خشک امام ه عالمین

[=&quot]شد زندعه مصائب جد غریب او حسین[=&quot]

[=&quot]غریب آقا غریب آقا غریب آقا

[=&quot]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)

[=&quot]نوحه

[=&quot]

[=&quot]در سامره جان تو فدا شد فدای راه دین خدا شد[=&quot]

[=&quot]ای حجت سرمد ، یوسف احمد ، ابامحمد

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [=&quot]ابا محمد

[=&quot]*****

[=&quot]جانم فدایت یا حجت الله گریه کنه تو بقیه الله[=&quot]

[=&quot]ای قتیل اعدا ، امام دنیا ، فرزند زهرا

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [=&quot]ابا محمد

[=&quot]
*****

[=&quot]امام حادی عشر تویی تو بر نخل عصمت ثمر تویی تو[=&quot]

[=&quot]من هستم گدایت ، در سامرایت ، جانم فدایت

[=&quot]یا ابامحمد ابا محمد [=&quot]ابا محمد

[=&quot]

[=&quot]شهادت امام عسگری (ع)

[=&quot]زمینه

[=&quot]

[=&quot]روضه میخونی امشب تنها شال عزات و دیدم آقا[=&quot]

[=&quot]ناله زدم باچشم گریون آجرک الله یبن الزهرا[=&quot]

[=&quot]پدرت گوشه ی بستر ، تو جوونی شده پرپر ، شبیه مادر[=&quot]

[=&quot]سینه میزنم شب(روز-شام) شهادت

[=&quot]صاحبِ عزا سرِت سلامت[=&quot]

[=&quot]****** [=&quot]

[=&quot]وایِ من از این غمهای تو خون به دلم از اشکای تو[=&quot]

[=&quot]بس که غریب بود حتی خونش تحت نظر بود بابای تو[=&quot]

[=&quot]سامرا دل پریشونه ، شده قبرش غریبونه ، میون خونه[=&quot]

[=&quot]بین بسترش دور از مدینه

[=&quot]دست و پا میزد با زهر کینه[=&quot]

[=&quot]****** [=&quot]

[=&quot]آب میرسونی مثل سقا تو به لبای خشک بابا[=&quot]

[=&quot]حرف عطش شد یادِت افتاد طفل رباب و موج دریا[=&quot]

[=&quot]دیدی می لرزه هی دستاش ، ظرف آب میخوره به لبهاش ، غمه تو چشماش[=&quot]

[=&quot]دیگه ندیدی لبای خونی

[=&quot]نه بزم مِی رو ، نه خیزرونی[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]شهادت امام عسگری [=&quot])[=&quot]ع[=&quot](

[=&quot]واحد کند

[=&quot])[=&quot]به سبک بعد از چهل روز[=&quot]([=&quot]

[=&quot]

[=&quot]از غربت تو[=&quot] [=&quot]،[=&quot] [=&quot]همین بس آقا[=&quot]

[=&quot]که در جوانی[=&quot] [=&quot]،[=&quot] [=&quot]جون دادی آقا

[=&quot]میون بستر[=&quot] [=&quot]،[=&quot] [=&quot]افتاده مولا[=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot]رمق نداره[=&quot] [=&quot]،[=&quot] [=&quot]عزیز زهرا[=&quot]

[=&quot]بالین بابا[=&quot] [=&quot]،[=&quot] [=&quot]پسر رسیده[=&quot] [=&quot]لحظه [=&quot]ی [=&quot]سخت ، سفر رسیده

[=&quot]در این مصیبت مولا مشکی پوشیدم آقا

[=&quot]فقط برای شما

[=&quot]آجرک الله ، یا حجت الله

[=&quot]یا بقیه الله[=&quot]

[=&quot]******

[=&quot]از غربت من ، بارون چشمات

[=&quot]چرا در این سن ، می لرزه دستهات

[=&quot]بعد تو بابا ، بی کس و تنهام بعد تو یک عمر ، همدم غمهام

[=&quot]منم مثه تو ، غریب می مونم یاری ندارم ،خودم میدونم

[=&quot]بعد از تو تنها میشم تنها تو دنیا میشم

[=&quot]اسیر غم ها میشم

[=&quot]عزیز زهرا ، نرو ز دنیا

[=&quot]وای ، بابای خوبم


[=&quot]امام هادی (ع) و امام عسگری (ع)

[=&quot]شور- دم پایانی

[=&quot](به سبک مصباح الهدی ارباب)
[=&quot]

[=&quot]به وادی سامرّا[=&quot] [=&quot]میزنه دلامون پر [=&quot]

[=&quot]زائر حرم میشیم[=&quot] [=&quot] [=&quot]همه با چشای تر

[=&quot]ما سینه زنای حسین[=&quot] [=&quot] [=&quot]با دلی به غم مبتلا

[=&quot]معتکف سردابیم[=&quot] [=&quot]و[=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot]دلداده ی ابن الرضا

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[=&quot]

[=&quot]******[=&quot]
[=&quot]به همه عالم میگم [=&quot] [=&quot]با کلام آتشبار

[=&quot]ویرونه مزار تو[=&quot] [=&quot]ز کینه ی استکبار

[=&quot]نابودی وهّابیت[=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot]آرزوی ما عاشقاس

[=&quot]دوای همه دردامون [=&quot] [=&quot]خاک حرم سامراس

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[=&quot]

[=&quot]******[=&quot]

[=&quot]ای خدا ببین که ما[=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot]اسیر گناه هستیم

[=&quot]شرمنده ی اعمال و[=&quot] [=&quot]نامه ی سیاه هستیم

[=&quot]عاقبتِ ما کن به خیر[=&quot] [=&quot]با شهادت ای مهربان

[=&quot]به برِکت تربتِ[=&quot] [=&quot] [=&quot] [=&quot]مادرِ امامِ زمان

[=&quot]سیدنا یا مظلوم[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]شهادت [=&quot]امام حسن عسگری [=&quot])[=&quot]ع[=&quot](


[=&quot]نوحه

[=&quot](به سبك حاج ناظم)

[=&quot]

[=&quot]آمد عزای حسن عسكری ، جانها فدای حسن عسكری

[=&quot]مقتدای همه ، غریب فاطمه

[=&quot]مولای من سرت سلامت ، یبن الحسن سرت سلامت

[=&quot]******

[=&quot]وقت غم و عزا شده یا زهرا ، سامره کربلا شده یا زهرا

[=&quot]شد ز زهر جفا ، عزیزت جانفدا

[=&quot]شیعه به دل خون جگر دید ، مهدی تو داغ پدر دید

[=&quot]


[=&quot]شهادت [=&quot]امام حسن عسكری [=&quot])[=&quot]ع[=&quot](


[=&quot]نوحه

[=&quot](به سبك [=&quot]در سامره جان تو)

[=&quot]

[=&quot]گشته خزانی باغ امامت ، مهدی زهرا سرت سلامت[=&quot]

[=&quot]در عزای بابا ، تسلیت آقا ، یا حجت الله

[=&quot]یا بقیة الله

[=&quot]******

[=&quot]شد سامره محشری ازین غم/زهرا بگرید با قامت خم

[=&quot]آه مرثیه خواند/مادرت زهرا/با ناله و آه

[=&quot]یا بقیة الله

[=&quot]******

[=&quot]داریم اُمید ای که روح و جانی ، ما را شریک غمت بدانی

[=&quot]با سپاه عشقت ، در راه خدا ، ما را کن همراه

[=&quot]یا بقیة الله

[=&quot]


[=&quot]شهادت [=&quot]امام حسن عسكری [=&quot])[=&quot]ع[=&quot](


[=&quot]نوحه

[=&quot]

[=&quot]صلی الله ُعلیک ، یا حجة َ الله ، امام عسكری ، سبط ِ ثارالله[=&quot]

[=&quot]با سوز و آوا ، همه یا مولا ، تسلیت گوییم بر ، بقیة َ الله

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا

[=&quot]******

[=&quot]در راه عزّت ، اسلام و قرآن ، جان دادی عاقبت ، با کام عطشان

[=&quot]محشر به پا شد ، جانت فدا شد ، زمین سامرا ، کرببلا شد

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا

[=&quot]******

[=&quot]در پیش دشمنان ، یاریمان کن ، حق صاحب زمان ، یاریمان کن

[=&quot]یاری نما یا ، عزیز َ الزّهرا ، رهبر و ملت و ، کشور ما را

[=&quot]یا صاحب الزمان آجرک الله

[=&quot]واویلا واویلا ، آه و واویلا

[=&quot]

[=&quot]شهادت [=&quot]امام حسن عسكری [=&quot])[=&quot]ع[=&quot](


[=&quot]زمینه – واحد

[=&quot](به سبك بود اربعین روز اشك)

[=&quot]

[=&quot]عزیز خدا ایها العسكری

[=&quot]امام الهدی ایها العسكری[=&quot]

[=&quot]الهی نگردم من ِ رو سیاه

[=&quot]ز کویت جدا ایها العسگری

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن

[=&quot]******

[=&quot]ز مهر شما رنگ و بوی دلم

[=&quot]ولایت بُوَد آبروی دلم

[=&quot]الا ای گل گلشن فاطمه

[=&quot]وصالت بُوَد آرزوی دلم

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن

[=&quot]******

[=&quot]سپهر وفا را تو همچون مهی

[=&quot]ز حال دل خسته ام آگهی

[=&quot]قسم بر کرامت بُوَد یا حسن

[=&quot]گدایی ز تو به ز شاهنشهی

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن

[=&quot]******

[=&quot]امید دلم حل نما مشکلم

[=&quot]به درگاه تو عبد ناقابلم

[=&quot]ز زهر ستم جانفدا گشته ای

[=&quot]به یاد غم تو بسوزد دلم

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن

[=&quot]******

[=&quot]به راه خدا چون گل پرپری

[=&quot]شدی تشنه لب آن دم آخری

[=&quot]عیان گشته داغ حسین از غمت

[=&quot]تو گویا عزادار آن سروری

[=&quot]اباالمنتظَر یا حسن یا حسن

[=&quot]******

[=&quot]حسینی که جان داده در راه دین

[=&quot]چراغ هدی بود و حق الیقن

[=&quot]حسینی که مجروح و غرقه به خون

[=&quot]لب ِ تشنه افتاده روی زمین

[=&quot]سلام ٌ علی ساکن کربلا

[=&quot]

[=&quot]ائمه ی مدفون در سامرا


[=&quot]شور

[=&quot](به سبك [=&quot]سلام ما به حضرت عشق[=&quot])

[=&quot]

[=&quot]ای پسر حضرت زهرا ، هر موقع دلتنگ شماییم

[=&quot]با پای دل به عشقت آقا ، راهی شهر سامراییم

[=&quot]روی تو خورشید و مهتاب ، بیچاره هارو هم دریاب

[=&quot]آبرومون اینه آقا ، ما سائلیم و تو ارباب

[=&quot]یا سیدی یبن الزهرا

[=&quot]******

[=&quot]ایشالا یک روزی ببینیم ، شُهره میون عالمینیم

[=&quot]از حرم قشنگت آقا ، زائر مرقد حسینیم

[=&quot]بشنو ز رحمت یا مولا ، سوز و نوای ما ها رو

[=&quot]امضا کن آقا برات ِ ، کرببلای ما ها رو

[=&quot]یا سیدی یبن الزهرا

[=&quot]******

[=&quot]حسین حسین مرثیمونه ، اشک فرشته ها روونه

[=&quot]شبای جمعه مادرس تا ، سحر براش روضه میخونه

[=&quot]زان گوهر پر قیمت و ، نابت ندادن ای مادر

[=&quot]کشتن تو رو بین گودال ، آبت ندادن ای مادر

[=&quot]مولا حسین یبن الزهرا[=&quot]

[=&quot]


[=&quot]شهادت امام حسن عسگری (ع)


[=&quot]واحد

[=&quot]

[=&quot]کنج حجره ای بیقرار و خسته کوه غصه ها تو دلش نشسته

[=&quot]ذکر یا حسین رو لبای آقا سوز تشنگی قلبشو شکسته

[=&quot]شال عزا روی دوش صاحب زمون

[=&quot]گریه مهدی عالمو کرده گریون

[=&quot]امشب خود آقامون شده روضه خون

[=&quot]آه و واویلا امون از این غریبی

[=&quot]***********

[=&quot]غرق سوز و آه شهر سامرا شد صاحب الزمان دیگه بی بابا شد

[=&quot]قلب شیعیان سوگوار مولا سامرا شبیه کرببلا شد

[=&quot]امشب پر ازغم قلوب مومنینه

[=&quot]گرد یتیمی رو سرِ ما میشینه

[=&quot]دیگه از امشب صاحب زمان یتیمه

[=&quot]آه و واویلا امون از این غریبی

[=&quot]*************

[=&quot]با وفاتر از تو کسی ندیدم هیئتت رو به عالمی نمیدم

[=&quot]دیونه شدم از همون شبی که اولین دفه گنبدت رو دیدم

[=&quot]ارباب خوبم بیا بکن عنایت

[=&quot]تا با رفیقا با بچه های هیئت

[=&quot]بیام دوباره به کربلا زیارت

[=&quot]ارباب خوبم کرببلاتو عشقه

[=&quot]


[=&quot]شهادت امام حسن عسكر[=&quot][=&quot]ی [=&quot])[=&quot]ع[=&quot]([=&quot]


[=&quot]زمینه

[=&quot]

[=&quot]زمین و زمان غصه دار تو شده آسمان بی قرار تو

[=&quot]الا ای سپیده

[=&quot]شده عاقبت حاجتت روا سفر کردی آخر ز سامرا

[=&quot]پیش قد خمیده

[=&quot]صدای ضعیفی در این سینه ی خسته مانده

[=&quot]بیا مهدی من که چیزی ز عمرم نمانده

[=&quot]بیا که ، نوایی نمانده

[=&quot]آه رسیده زمان جدایی

[=&quot]******[=&quot]
[=&quot]دیگه لحظه های سفر رسید به بالین بابا پسر رسید

[=&quot]هوای بهاره

[=&quot]ز زهر جفا جون به لب شدی دم آخری تشنه لب شدی

[=&quot]دم احتضاره

[=&quot]عدویت چه کرده ، می لرزه چرا شاخه ی یاس

[=&quot]از این داغ عظمی ، توی آسمون روضه برپاس

[=&quot]ز جنت رسد ناله ی یاس

[=&quot]آه رسیده زمان جدایی

[=&quot]