ஐبعد چهل روز و شب ماه شب تارم...آمده زینب(س)سویت دلبر و دلدارم ஐ فلش √

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ஐبعد چهل روز و شب ماه شب تارم...آمده زینب(س)سویت دلبر و دلدارم ஐ فلش √

بعد چهل روز و شب ماه شب تارم
آمده زینب سویت دلبر و دلدارم ماه شب تارم

بنگر که شدم زار و حزین جان برادر
شد خم بخدا از غم تو قامت خواهر

سرگشته و حیران در کوچه و بازار
وای از دل زارم ماه شب تارم

وای از دل زینب
وای از دل زینب

سلام علیکم :
تشکر و سپاس از بزرگوار گرامی
سلیلة الزهراء که اهتمام نوده اند .
از همه دوستان التماس دعا دارم