ܓ❋دانلود همخوانی ادعیه روزانه ماه رمضان به همراه ترجمه منظوم

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومیا رب کـــرم کــن طـاعت دلــدادگان را
این سینه دریا کن بسوزان جان ما را

ای مـــایه ی آرامش دل های ترســان
با رحمت خود چاره کن اشک روان را

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم


توفیق الفت با حبیبانت عطا کن
امروزم از گرداب بدکاران رها کن

ای صاحب هردو جهان بر حق ذاتت
با جنت وصلت غم ما را رها کن

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومیا رب هدایت کن به راه خیر، ما را
حاجت روا فرما مرا امروز جانا

بر مصطفی و آلش هست و باد رحمت
ای بی سوال آگه ز اسرار دل ما

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومبیدار کن جان را به الطاف سحرگاه
یارب دلم را روشن فرما در این راه

خاضع کن اندام مرا در طاعت خود
ای نور تو روشنگر جان های آگاه

شاعر: سید حسین موسوی

با اجرای گروه: به سوی فردا

شاعر: سید حسین موسوی[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]پاداش روزه خالق من کن نصیبم
آسان کن این ره را برایم، بی شکیبم

محروم از خیرات و از اعمال نیکم
یا رب مکن هرجا بجز کویت غریبم

ای رهنمای مومنان، تنها حبیبم[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]درهای جنت را به رویم باز فرما
درهای دوزخ را ببند ای حی دارا

توفیق ده قرآن بخوانم هرشب و روز
تنهاترین آرامش دل های شیدا
[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]در راه خشنودی ذاتت رهنمایی
بر من رسان ای آنکه رب کبریایی

بر نفس پیروزم کن و در جنت خود
جایم بده تو چاره ی حاجات مایی[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]درهای فضل و رحمتت را باز فرما
توفیق خشنودی خود کن روزی ما

ای چاره بیچارگان، رب دو عالم
جایی بده در جنت موعود ما را[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]از این گناهان و عیوبم پاک گردان
با نور اخلاصت دلم را کن درخشان

ای مهربانی که گناه مجرمان را
می بخشی از دریای فضلت زود و آسان

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]