ܓ✿ پیامک میلاد امام حسن علیه السلام ܓ✿

تب‌های اولیه

61 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ܓ✿ پیامک میلاد امام حسن علیه السلام ܓ✿

سلام بر لحظه‏هایی که تو را آوردند!

سلام بر لب‏های رسول اللّه‏ که میلاد تو را به درگاه پروردگار، سبحه گفت و نام یگانه‏ات را از دست جبرئیل گرفت و در گوش عصمتت زمزمه کرد!

سلام بر لبخند سرافراز علی علیه‏السلام ، که در طلوع تو اتفاق افتاد!

سلام بر تو، امامتِ فردای پس از علی!

سلام بر تو، شباهتِ بی‏شائبه محمدی!

سلام بر اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان «کوثر» و «ابوتراب» برخاست.

میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک
مهمانی حق چه باصفا شد

میلاد امام مجتبی شد

ماه رحمت، سفره اش گسترده شد

زنده از فیضش جهان مرده شد
آسمان پرگشته از شادی و شور


آمده از لطف حق میلاد نور

میلاد حسن(ع) خسرو دین است امشب

شادی و سرور مؤمنین است امشب

از یمن قدوم مجتبی(ع) طاعت ما

مقبول خداوند مبین است امشب


با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم
افطارمو با نام حسن باز کنم
صد شکر که درک شب قدر رمضان
با جشن ولادتش آغاز کنم

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)
دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)


نومید نگردد کسی از درگه او
زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون
نخله ی فاطمه، اول ثمر آورده برون

بوالحسن را حسنی داده خداوند و حسن
از افق، رخ پی اهل نظر آورده برون

آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نیم
چون نبی معجز شق القمر آورده برون


دوش بر گوشم رسید این مژده از جان آفرینم
کاید از ره آن نگار دلنواز و نازنینم

گفتم ای مه از کدامین آسمان باشی؟ بگفتا
شمس ایوان ولایت، عُروَة الوثقای دینم

من همان ماه تمامم، جلوه ی ماه صیامم
شاهد صلح و قیامم، وجه رب العالمینم


تا خدا هست و خدایی می کند، مجتبی مشکل گشایی می کند.

می‏خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی

بعد از علی میراث‏دار مصطفی باشی

مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز

آمیزه‏ای از رحمت و جود و سخا باشیشاه جوانان جهان ، امام جمله انس و جان
قدم گذارد به جهان ، ماه تمام شود عيان
ز مقدم او، زمین چو گلشن،
بگو به زهرا، چشم تو روشن

می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی


بعد از علی میراث دار مصطفی باشی

مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز

آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی

میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک


مولاي كريمان

شب میلاد تو هر شاخه گل را که بو کردم

به جان مادر تو یاس‌ها بوی حسن دارد

میلادت مبارک باد
از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام


چهره ماه حسن تابید با وجه حسن

در زمزمه‌ام ذكر دل آراي شماست


دل عاشق و ديوانه‌ي سيماي شماست

امشب همه جا حريم عشق حسن است

در سفره‌ي افطار دلم جاي شماست
دلخواسته هایتان را آرزو كنید ؛‌


میلاد كریم اهل بیت فرا رسیده است
آمد چو به نیمه ماه پرفیض صیام

شد طلعت مجتبی عیان چون مه تام

با روی حسن خوی حسن جلوه نمود

فرزند ابوالحسن امام بن امامگلواژه عشق و نور سرمد آمد

ریحانه ازهار و محمد آمد

از فیض دعای روزه‌داران صیام

امروز کریم آل احمد آمدسرشار شمیم اهل بیت آمده است

شادی به حریم اهل بیت آمده است

جوشان شده است چشمه فیض خدای

میلاد کریم اهل بیت آمده است


می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی


بعد از علی میراث دار مصطفی باشی

مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز

آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی


ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را

گسست یعنی که خداوند به وجود کریمت

بندگانش را خواهد نواخت.
مولاي كريمان

شب میلاد تو هر شاخه گل را که بو کردم

به جان مادر تو یاس‌ها بوی حسن دارد

میلادت مبارک باد

از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام

چهره ماه حسن تابید با وجه حسن

برخیز که ماه انجمن پیدا شد

سیمای امام مُمْتَحَن پیدا شد

در ماه خدا، تجلی حُسن ازل

در صورت و سیرت حَسَن پیدا شدامشب ز سما نور خدا می آید
سر منشأ احسان و عطا می آید

در دهر، تمام شیعیان مسرورند
زیرا که امام مجتبی می آید

بسم الله الرحمن الرحیم

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم

افطارمو با نام حسن باز کنم

صد شکر که درک شب قدر رمضان

با جشن ولادتش آغاز کنمدر جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)

دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)

نومید نگردد کسی از درگه او

زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

ای تو با قلبم صمیمی یا حسن / تو کریم بن کریمی یا حسن
داری از زهرا نشان یا مجتبی / مهربانی دل رحیمی یا حسن . . .
میلاد کریم اهل بیت مبارک

چو بر نیمه رسید ماه مبارک / بیامد لطفی از رب تبارک
شبر،نیکو خصال و ماه صورت / کریم و اسوه در زهد و بلاغت . . .
ولادت با سعادت امام حسن مبارک

مژده ای دل نور چشم مرتضی آمد خوش‌آمد / شام میلاد امام مجبتی آمد خوش آمد
غم مخور ای دل که در ماه دعا و استجابت / بهر تأثیر دعا، روح دعا آمد خوش آمد . . .

جوانان بهشت را سید است او / اگر تو طالب حلمی ز وی جو
منم محتاج لطف آل اطهر / شفاعت کن اماما روز محشر . . .
میلاد امام حسن مجتبی مبارکروزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید

امشب از جام تولای وی افطار کنید


مژده ای دل نور چشم مرتضی آمد خوش‌آمد

شام میلاد امام مجبتی آمد خوش آمد

غم مخور ای دل که در ماه دعا و استجابت

بهر تأثیر دعا، روح دعا آمد خوش آمد

امشب کتاب حسن خدا باز می شود


چشم عزیز فاطمه، تا باز می شود

حسن ازل، تجلی زیباتری کند

تا پرده از جمال خدا باز می شود
[=Microsoft Sans Serif]
امشب کتاب حسن خدا باز می شود

[=Microsoft Sans Serif]
چشم عزیز فاطمه، تا باز می شود

[=Microsoft Sans Serif]
[=Microsoft Sans Serif] حسن ازل، تجلی زیباتری کند

[=Microsoft Sans Serif] تا پرده از جمال خدا باز می شود


[=Microsoft Sans Serif]
شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون

[=Microsoft Sans Serif] نخله ی فاطمه، اول ثمر آورده برون
[=Microsoft Sans Serif]
[=Microsoft Sans Serif] بوالحسن را حسنی داده خداوند و حسن
[=Microsoft Sans Serif]

[=Microsoft Sans Serif] از افق، رخ پی اهل نظر آورده برون


[=Microsoft Sans Serif]


[=Microsoft Sans Serif]
آمده نوگل ولا / روح و روان مصطفي / نور دو چشم مرتضي

فروغ چشم من رسد / زينت انجمن رسد / حسن رسد، حسن رسد

شاه جوانان جهان/ امام جمله انس و جان / قدم گذارد به جهان

ز مقدم او، زمين چو گلشن، بگو به زهرا، چشم تو روشن

[=Microsoft Sans Serif]
سرشار شمیم اهل بیت آمده است

[=Microsoft Sans Serif] شادی به حریم اهل بیت آمده است
[=Microsoft Sans Serif]
[=Microsoft Sans Serif] جوشان شده است چشمه فیض خدای

[=Microsoft Sans Serif] میلاد کریم اهل بیت آمده است

[=Microsoft Sans Serif]

چون لوح و قلم مستم و صد بار نوشتم:
"دیوانه ی آقای جوانان بهشتم"

...اینگونه اگر مست ترین مست جهانم
شور حسن ابن علی افتاده به جانم
جا نیست بنوشم، به سرم باده بریزید
تا غرق شراب آیه‌ی تطهیر بخوانم
در مأذنه‌ی میکده افزوده‌ای امشب
یک «اشهد اَنّ الحسن»ی هم به اذانم...


چو بر نیمه رسید ماه مبارک
بیامد لطفی از رب تبارک
شبر،نیکو خصال و ماه صورت
کریم و اسوه در زهد و بلاغت

ای تو با قلبم صمیمی یا حسن
تو کریم بن کریمی یا حسن
داری از زهرا نشان یا مجتبی
مهربانی دل رحیمی یا حسن

میلاد کریم اهل بیت مبارک

مولای کریمان !

شنیده ام به گُلی بنده آزاد کنی
آیا شود به دلی ، ز بند آزاد کنی؟

"هوالشافی"
تا خدا هست و خدایی می کند
مجتبی"ع" مشکل گشایی می کند
:fireworks::badkonak::fireworks:
میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه"س"،تنهاترین سردار لشکر حیدر"ع" و غریب شهر پیامبر"ص" تهنیت باد!
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم عجل لولیک الفرج

[=&quot]
[=&quot]نیمه ماه و دلم در پی قرص قمر ست چشم امید من امشب به دعای سحرست
[=&quot]مژده دادند ملائک که حسن می اید فاطمه منتظر جلوه روی پسرست[=&quot]

IMAGE(21 hours ago)


نیمه ماه و دلم در پی قرص قمر ست

چشم امید من امشب به دعای سحرست
مژده دادند ملائک که حسن می اید

فاطمه منتظر جلوه روی پسرست

میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) مبارک بادامام حسن عليه السّلام به يكى از فرزندان خود فرمود: اى پسر جانم! با هيچ كس برادرى مكن مگر آن كه بدانى كجاها رفت و آمد دارد و چون خوب به اين مسأله پى بردى و معاشرت او را پسنديدى به اين شرط با او صميمانه دوستى كن كه در لغزش، گذشت داشته باشيد و در سختى، يارى كردن با مال و جان.[1][/HR][1] - تحف العقول.

اي شيعه زمان فخرو عزت آمد
چون يوسف اهل بيت عصمت آمد
اوسبط محمد(ص) است وفرزند علي(ع)
يعني كه كريم آل عترت آمد
ولادت كريم اهل بيت امام حسن مجتبي(عليه السلام) مبارك

به نبي باز عقيق يمني داد خدا
به علي يوسف گل پيرهني داد خدا
سجده شكر به جا آر كه در كه ماه صيام
از كرم فاطمه اش را حسني داد خدا
ميلادش مباركباد

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید

امشب از جام تولای وی افطار کنید

میلاد کریم اهل بیت مبارک

:fireworks::fireworks::fireworks:
IMAGE(<a href="http://www.askdin.com/member233" rel="nofollow">http://www.askdin.com/member233</a></span>76-albums1196-3006455677.gif)

آخر یه روز شیعخ برات حرم میسازه
حرم برای تو شه کرم میسازه

شد عید حسن که اشرف اعیاد است

ذکر صلوات بهترین اوراد است

شادند اگر جمله محبان، نه عجب

زیرا که دل آل محمد(ص) شاد است

*میلاد نور مبارک*


[=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=microsoft sans serif][=Microsoft Sans Serif]

[=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=microsoft sans serif][=Microsoft Sans Serif]

[=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=microsoft sans serif][=Microsoft Sans Serif]اين پسر دار وندار مصطفاست
بس نمك دارد نمكدان خداست

آيت الكرسي برايش خوانده اند
ماه را دور سرش گردانده اند

تا خدا هست و خدائي ميكند
مجتبي مشگل گشائي می کند.

[=Microsoft Sans Serif][=Microsoft Sans Serif][=microsoft sans serif][=Microsoft Sans Serif]
[=Microsoft Sans Serif]
[=Microsoft Sans Serif][=microsoft sans serif][=Microsoft Sans Serif]میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک باد