۩ ۞ ۩ مسجد مقدس محدثين۩ ۞ ۩

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
۩ ۞ ۩ مسجد مقدس محدثين۩ ۞ ۩


در ميان مکان های مقدس منصوب به حضرت ولي عصر (عج)،‎ ‎مسجد ‎محدثين،‎ ‎تنها مسجدي است ‏که بر اساس فرمان مستقيم ايشان ساخته و نام گذاري شده است. اين‏‎ ‎مسجد‎ ‎در محدوده مرکزي شهر ‏بابل، واقع و در سال1136 هجري قمري‏‏ بنا شده است. ‎

در اين ‎مسجد‎ قبر دو دانشمند برجسته، ‏علامه ملا نصيرا‏ ‎و‎ ‎آيت الله شيخ کبير‎ وجود دارد. از اين رو، در ميان مردم به‏‎ ‎مسجد‎ ‎مقبره و‎ ‎مسجد‎ ‎شيخ کبير معروف است. ‏

شب هاي ‏چهارشنبه،‎ ‎مسجد‎ ‎‎محدثين‎ ‎ميعادگاه عاشقاني است که از دور و نزديک مي آيند تا در‏‎ ‎‎‎خانه امام زمانشان، عشق را زمزمه کنند. ‎مسجد مقدس محدثين ، در محدوده مركزي شهر بابل، خيابان شيخ كبير(افرا دار بن=زير درخت افرا)واقع شده است.

از سمت شمال به محلّه سرحمام و از سمت شرق به محله شهيد گدازگر(شمشير گر محله) و از سمت غرب به محله شهيد روشن ضمير(طوقدار بن)و از سمت جنوب به فاصله تقريبي دويست متر به خيابان اصلي نوّاب صفوي و چهار راه گلشن متّصل مي باشد.

مساجد متعددي اطراف مسجد مقدّس محدثين واقع شده است كه مانند حلقه انگشتر آن را احاطه نموده اند، اين مسجد، از شمال به مسجد كاظم بيك و ازشمال شرقي به مسجد پير علم و از شرق به مسجد موسي بن جعفر (ع) و از غرب به مسجد كوچك(شمشير گر محله) و از جنوب به مسجد گلشن و از جنوب غربي به مسجد خاتم الاوصياء«عج» (بيسر تكيه) مي رسد كه ميانگين فواصل اين مسجد با مساجد ديگر حدود 300 متر مي باشد.

منبع

محراب مقدّس

مردم شهر بابل به محراب مقدس محدثين اعتقاد بسيار دارند. در نقل تشرف مرحوم ملا نصيرا آمده است كه خِشت زيرينِ محراب را امام زمان«عج» تعيين كرده است.

نقل ديگر آن است كه هنگام ساخت مسجد، قرار گرفتن محل محراب، مورد ترديد واقع شد كه محراب را كدام قسمت مسجد بنا كنند؟ هر محلي را كه انتخاب مي كردند، خشت هاي آن فرو مي ريخت تا آن كه روزي با تعجّب در ابتداي صبح مشاهده كردند خشت هايي به صورت هلال، محل و جهت قبله را نشان مي دهد و تصميم گرفتند روي همان خشت ها، محراب را بسازند. خشت ها روي هم چيده شدند و ديدند كه محراب درست شده است و فهميدند كه آن خورشيد پنهان به اين نقطه از زمين براي محراب توجّه و نظر دارد.

هنگامي كه قبله نما براي تأيين قبله در دسترس مردم شهر بابل قرار گرفت، براي دُرستيِ قبله نما، آن را به مسجد مي آوردند و درون محراب مي گذاشتند و مي ديدند كه اگر همخواني با جهت محراب داشت، حكم به درست بودن قبله نما مي كردند و در غير اين صورت، قبله نما را معتبر نمي دانستند.

بعضي از مؤمنين چنين اظهار داشتند: هنگامي كه درون محراب قدم مي گذاري حس حضور در جايگاه و محضر امام زمان«عج» را مي يابي.

وجه ديگر تقدُّس اين محراب، مشاهده شدن امام زمان «عج» در اين محراب است كه به نماز ايستاده بود.عکس هایی از محراب مسجد محدثین

عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

محراب اول که از خشت و گل ساخته شده بوده و به دليل
رطوبت زياد شمال کشور در حال تخريب بوده که پس از بازسازي در
سال 1372 به شکل شماره دو در آمد و
نهايتاً در سال 1385 به شکل شماره سه درآمد.قدمت تاريخي بناي اين مسجد 290سال است كه در زمان نادرشاه افشار به دستور امام زمان (عج) به دست عالم فرزانه، محمّد نصير بارفروشي (ملا نصيرا) بنا شده است. به نقل معمّرين از مؤمنين اين محل، بناي قديمي آن با ستونهاي چوبي بدون ديوار بود و سقف آن را با حصير محلي مي پوشاندند و اطراف آن را با همان حصير حصار مي كردند .

از آنجا كه منزل مسكوني مرحوم ملا نصيرا در جوار اين مسجد بود و اكنون نيز مقبره ايشان و مرحوم شيخ كبير و قسمتي از خيابان درب پشت را در بر مي گيرد، استنباط مي شود كه زمين مسجد، براي آن مرحوم بود و شاهد بر اين مطلب، همجواري خانه مسكوني مرحوم ملا نصيرا با مسجد است كه درب كوچكي از خانه آن مرحوم به مسجد باز مي شد و آن مرحوم از آن در به مسجد، براي نماز و رسيدگي به طلاّبي كه درحجره ها ساكن بودند‏‏‏، مي آمد. الآن جاي آن، در بزرگ قرار دارد.

حدود سال 1346 شمسي، اين مكان با همّت مرحوم حقوقي و مؤمنين تجديد بنا گرديد كه امروز، شبستان پايين را تشكيل مي دهد و در سال1380شمسي، شبستنان بالا، توسط افراد نيكو كار، ضميمه آن گرديد. هر دو شبستان، به همان اندازه اي است كه براي بناي قديمي و چوبي آن نقل مي كنند.

وضعيت مكاني مسجد اكنون چنين است:
مساحت كل مسجدحدود 1600متراست كه ازچند قسمت تشكيل شده است :

1-شبستان پايين و شبستان بالا كه درسال 1372 به شبستان اوّل اضافه شده است
2- قبرستان،(حياط مسجد)كه از زمينهاي مرحوم ملا نصيرا بود.

3- مقبره علماء، كه مرحوم ملا نصيرا و شيخ كبير در آن مدفون هستند.زندگی نامه حضرت علامه ملانصيراي مازندراني(1)

مجتهد فرزانه حضرت آيت الله محمد نصير فرزند محمد معصوم و از اكابر علماي اماميه و اعاظم مجتهدين مازندراني در قرن دوازدهم هجري و اواخر دوره صفويه مي باشد كه از شهرت بسياري برخـوردار بود. وي، عالـمي عارف، زاهـدي عابد ، داراي طيّ الارض و كرامات بوده و مورد احترام عموم مردم منطقه و علماي اعلام بود.

برحسب تاريخي كه از كتيبه محراب مسجد محدّثين بابل معروف به مسـجـد مقـبره به دست مي آيد، اين مسجد در زمان حيات آن بزرگوار و به دستور حضرت ولـي عصـر «عج» بنـا گرديد و سرپـرستي و اتـمام ساختمان مسجد،با نـظر مستـقيم و نظارت ملا نصيرا(ره) صورت مي گرفت. در تراجم الرجال حسيني نيز آمده است:

در بعضي از نوشتجات و نسخ خطّي چنين عباراتي بوده است:
« خورشيد پنهان خاتم المعصومين به بناء اين ساختمان امر نموده و او را مسجـد محـدثـيـن نـاميد»، اين را به چشمانم در كتيبه يكي از مساجد بارفروش مازندران ديدم كه باني مسجد به امـر امام زمان «عج» مردي محدّث كه در تـقوا، ورع و زهد و مكاشفات، معروف و نزد همه زنانو مردان حتي كـودكان و همچنين نزد همه علماء و مجـتـهدين از محبـوبـيت خوبي برخوردار بود و به ابي نصيرا(ملاّ نصيرا) فرزند معصوم مازندراني معروف مي باشد.


زندگی نامه حضرت علامه ملانصيراي مازندراني(2)در مجـلس مؤسسانـي كه نادر شـاه افشـار دركـلات نادري(اطراف دشـت مغـان) و در اسفند سال1148 قمري با حضور علماي طراز اول استانها ترتيب داد، مرحوم ملا نصيرا به عنـوان مجتهد طراز اول مـازنـدران و شخـصيت مـمتاز اين استان، در آن مجلس شركت كرد.

مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني«ره» در طبقات اعلام الشيعه ي قرن دوازدهم از ايشان ياد كرده و مي فرمايند:

« محـمـد نـصـيـر بـارفـروشـي اخـبـاري مشـرب و متـأخـر از علامه مجلسي(1110ـ 1037) است، چون كه درتأليفاتش از بحـار الانـوار روايت نقـل مي كند…» از اعلام قرن دوازدهـم مي باشد كه بعد از فتنه افغان كه بر اصفهان و نقـاطي ديگر مسلط شده اند، زندگي مي كرد. اديب و نويسنده اي است در نوشته هايش تعبيراتي عميق و تركيباتي مايل به سجع و صنا عات لفظي به چشم مي خورد. وي جدّيت زيادي در مسائل كلامي و اعتقادي داشت.
تأليفات
تأليفات وي عبارتند از:

1- جنّه السّاعي في الاخلاق.
2- نور اليقين في اصول الدّين، درابتداي اين كتاب مي نويسد: در بيست سالگي بصيرتي د ردين پيدا كردم و كتابهاي
مختلفي را مطالعه كردم، از همه كتابها نا اميد شدم و بر خدا توكل كردم تا آنجا كه خداوند به جود خود بر من منّت نهاد
و از معلومات خود اين كتاب را به نام نور اليقين نگاشتم.
3- مرأت المصلّين في تحقيق فروع الدين.
4- حديقه الدّاعي.
5-كنز الشيعه لحذف حرف الشنيعه.
6- نور العيون.
7- تُحفه اولي الافحام في شرح خبر هشام.
8- شمس البدور و لؤلؤ البُحور.
9- رساله اي در اخلاق .
10- بدر المنير در مسائل اخلاقي.

آن عالم فرزانه پس از عمري پر بركت در حدود سال 1150يا 1160 قمري از دنيا رفت و طبق وصيت خودش درمسجد مقدّس محدّثين بابل دفن گرديد.

مقبره ايشان توسط وثوق الدوله به امر زهير الدوله در سال 1295قمري و
يا توسط ميرزا يوسف مستوفي الممالك صدر اعظم ناصر الدين شاه متوفي 1303 بنا شده است. پس از وي علماي ديگري همچون پروانه هايي اطراف شمع وجودش مانند مرحوم شيخ كبير، در جوار قبر وي آرميده اند.


زندگی نامه حضرت آيت الله شيخ کبير
وي يكي از ستار گان درخشان جهان تشيع و حكيم فرزانه و عالمي نامدار و مرجع تقليد بود. پدرش مرحوم «ملّاصفر علي» از فلاسفه بزرگ و مشهور قزوين است. وي در حدود سال 1240 در قزوين به دنيا آمد دركودكي در تعاليم پدرش با مكتب اهل بيت آشنا شد و پس از تحصيلات مقدماتي در قزوين، سطوح عاليه فقه و اصول را از عالمان برجسته شيخ محمد صالح برغاني حائري و برادرش شهيد برغاني آموخت و فلسفه و عرفان را نزد پدرش آموخت، سپس راهي عراق شده و در شهر مقدس كربلا سكني گزيد. وي در مدّت اقامتش د رعراق در حوزه هاي علمي كربلا و نجف در محفل علمي شخصيتهاي بزرگ شيعه مانند : آيات عظام محمد تقي غروي اصفهاني، شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر، فاضل اردكاني، سيد محمد باقر شفتي و شيخ حسن برغاني حائري بهره هاي بسيار برد و در رشته هاي مختلف علوم اسلامي، مانند: فقه، اصول، رجال، كلام و تفسير به درجه اجتهاد رسيد و در رديف فقهاي طراز اول قرار گرفت. بسياري از علماء، مانند: آيت الله العظمي مرعشي نجفي از ايشان اجازه نامه در يافت كردند. مرحوم مرعشي، به ايشان و اين مسجد ارادت مي ورزيد و در زمان حيات خود كتاب هايي به اين مسجد اهداء كرده است.


علامه سيد محسن امين در اعيان الشيعه مي نويسد: شيخ محمد حسن بار فروشي، معروف به شيخ كبير، از سالخوردگان علماي معاصر و از شاگردان صاحب جواهر و داراي اجازه از ايشان مي باشد. عالمي فاضل، فقيهي اصولي، محدّثي رجالي و اديب است. رساله عمليه او به نام «صراط النجات» د راختيار مقلدين ايشان بود. وي پس از هجرت به بابل، مرجعيت و زعامت منطقه سر سبز مازندران به ويژه بابل را بر عهده داشت و علاوه بر حل مشكلات ديني و اجتماعي مردم به تدريس و تربيت طلاب ديني پرداخت و شاگردان زيادي را پرو رش داد.در تاريخ آمده است كه ناصر الدين شاه در سفرش به بابل به محضر وي شرفياب شد و عرض ادب نمود. وي امامت جماعت مسجد جامع بابل را پس از ملاي اشرفي و فرزندش و موقوفات اين شهر را بر عهده گرفت. در واپسين روزهاي زندگي اش بينايي خود را از دست داد و مهر هاي انگشتري خود را د رحضور علماي شهر از بين برد تا كسي از آنها سوء استفاده نكند.تأليفات
تأليفات وي عبارتند از:
1- نتيجة المقال في علم الدرايه و الرجال.
2- حاشيه بر كتاب فرائد الاصول شيخ مرتضي انصاري.
3 - سراج الاُمّة، شرح مفصل برلمعه شهيد اول .
4-حديقه العارفين در اخلاق. 5 - حديقه الشيعه في الاخلاق.
6- تتميم الدره في صلاه الجمعه .
7- حاشيه بر شرح تصريف ملا سعد الدّين تفتازاني.
8- شرحي بر شرح تصريف تفتازاني.
9- صراط النجاه كه رساله عمليه وي بود.

وي پس عمري با بركت و سرشار از خدمت و معنويت كه بيش از يك قرن بود، درماه شوال 1345 ق از دار دنيا رفت و پيكر مطهرش با شكوه خاصي از اقشار مختلف مردم تشييع و درمسجد مقدس محدّثين، بنا بر وصيتش دفن گرديد و عنوان كرده بود كه قبر مرا بلند تر از عالم ربّاني ملا نصيرا نسازيد.
كراماتي كه از اين مسجد مشاهده شد، بهترين دليل بر اعتبار و منزلت

ويژه اين مكان مقدس است , كه اسباب فيض الهي را فراهم مي كند.

بخشي ازاين کرامات به مسئله توسل و نذر حاجت‌مندان و بعضي

به مسئله عنايت امام زمان (عج) و حواله دادن نيازمندان به اين

مسجد و مقداري از آن‌ها به مسئله رؤياهاي صادقه بر مي‌گردد،

که در دفتر کرامات مسجد به ثبت رسيده است , که به تعدادي

از آنها اشاره مي گردد.


امام زمان (عج) درمحراب مسجدمش باب جان، خادم مسجد:

نيمه شبي همسرم از خواب برخاست براي كاري به حياط مسجد رفت وديد داخل شبستان مسجد، روشن است! براي يافتن علت روشن بودن چراغها، وارد شبستان شد و با كمال تعجب در داخل محراب مسجد آقايي را مشاهده كرد كه مشغول نماز است!

با شتاب نزد من آمد و گفت: چرا در اين وقت، درِ مسجد را باز گذاشتي؟ برو ببين چه كسي دارد نماز مي خواند!

من به شبستان رفتم و كسي را نديدم و برگشتم به او گفتم: كسي در مسجد نيست!

گفت: خودم همين الآن شخصي را در محراب مسجد مشغول نماز خواندن ديدم!

فهميديم او، همان صاحب اين خانه، امام زمان (عج) بوده است. نظير اين جريان مكرّر براي من و همسرم اتفاق افتاده است.


حواله دادن آقا به مسجد

او در دفتر ثبت كرامات مسجد مي نويسد :

اينجانب «رجبعلي نيكخو» در سال 1380 به خاطر مرگ همسرم مصيبت زيادي بر من وارد شد و به خاطر بيماري قلبي در بيمارستان شهيد رجايي تهران بستري شدم. شب چهارشنبه متوسل به امام زمان«عج» شدم و با كارواني كه عازم مسجد مقدس جمكران بود همراه شدم.

به خاطر كمي وقت نتوانستم اعمال مسجد را كامل انجام بدهم و با نارحتي زياد به تهران برگشتم. قبل از خوابيدن گريه زيادي كردم و به خواب رفتم.

در عالم رؤيا آقايي را با لباس سبز ديدم و همسر مرحومم پشت سر وي ايستاده بود. همسرم به من اشاره كرد و فهماند كه به آقا توجه كن. آقا از من سؤال كرد:چرا ناراحتي؟

گفتم:آقا من با حال بيمارم آمدم جمكران ولي نمازم را ناقص انجام دادم! فرمود:همان هم قبول شد ناراحت نباشيد از اين به بعد شما و آنهايي كه آنجا(شهر بابل يا شمال)هستند به دليل كهولت سن و نداشتن بودجه مالي، بروند به مسجد محدثين، آنجا از من است.

برويد و اين موضوع را به آقاي … بگوئيد. دو هفته گذشت و من همسرم را دوباره در خواب ديدم و به من گفت: چرا آن مطلب را به فلاني نگفتي و بعد من به منزل آن فرد رفتم و پيام امام را به او رساندم.


درمان تومور مغزي کودک

در مراسم شيرخوارگان حسيني سال 1386 هنگامي که مداح اهل بيت(ع) جناب آقاي کربلاي زمان يعقوبي مشغول مرثيه و مديحه سرايي بود، ناگهان کودکي را با کاغذ نوشته‌اي که اين کودک تومور مغزي داشته و از اين‌ مکان شفا گرفته است در آغوشش قرار دادند . صداي گريه جمعيت دو هزار نفره به آسمان رفت فيلم و عکس مراسم در آرشيو مسجد موجود است و از مادرش خواسته شد تا جريان را مکتوب کند و او چنين نوشت:من مادر کودک مريض شفا گرفته هستم او که از سن 6 ماهگي دچار تومور مغزي شد. و نزد همه دکترهاي متخصص بابل بردم همه دکترها جواب کردند ولي دلم طاقت نياورد و فرزندم را به تهران بردم و نزد آقاي دکتر کتابچي و دکترهاي ديگر و گفتند: فرزندم را بايد عمل کنند ما او را در بيمارستان سينا بستري کرديم و در آن بيمارستان به مدت هفت روز به او سرم وصل کردند و تا اتاق عمل فرزندم را بردند و بعد دکترها آمدند بيرون وگفتند: که فرزندم را عمل نمي‌کنند طبق مدارک تازه او نيازي به عمل ندارد من قبل از اين که دخترم را عمل کنند از خدا خواسته بودم که راهي براي من بگذارد تا من همان راه را بروم و خداوند به دعاي من جواب داد و فرزندم را عمل نکردند.

اگر عمل مي شد فرزندم کور مي شد يا مي‌مُرد. بعد از چند روز که براي شفاي فرزندم متوسل به ائمه اطهار (ع) شدم. شبي خواب مسجد مقدس محدثين را ديدم، خواب ديدم مردم خادمي را دورش کرده بودند و دست‌هايش را مي‌بوسند و من به آن خادم نزديک شدم و گفتم چرا دستهايت را مي بوسند؟ گفت: امام زمان(عج) روي دست راست من نوشت يا سيدي و بعد از آن خيلي‌ها خواب ديدندکه فرزندم نامش را عوض کرده و ؟؟؟؟ را ببريم او را نزد امام رضا(ع) و من هم اسم فرزندم که «غزل» بود، زينب گرفتم .

به حق همان شاهزاده علي اصغر(ع) تمام بيماران و طفل مريض شفا بگيرند .


منبع


[=microsoft sans serif]آقا سیاوش به حواله امام زمان (عج) آمد
[=microsoft sans serif]


[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]18 دی ماه 1386 آقا سیاوش ساعت ساز از آمل به همراه سه خواهر برای مرتبه اول آمدند به زیارت مسجد و علت آمدن آن ها را به این مسجد پرسیدم.

[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]حکایتی نقل کردند که گویا حضرت آنان را به اینجا فرستاده است.
[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]یکی از اقوام ایشان دوست داشت به جمکران برود و مانعی پیش می آمد و نمی توانست موفق شود تا آنکه در خواب به او گفته می شود که برود در شهر بابل یک جایی است که به نام حضرت مهدی (عج) است، من در آنجا حضور پیدا می کنم، برود آنجا را زیارت کرده و حاجت خود را بیان کند. گفت: من قصد داشتم دو هفته قبل اینجا بیایم که نشد. دخترم که اطلاع از این مکان نداشت، در خواب دید که درون زیارتگاهی است که کنار آن قبری هم هست و در محوطه ای سبز و مقدس، کنار آن قبر رفت و فاتحه ای خواند.
[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]بعد آن خواب را برایمان تعریف کرد به او گفتیم: در بابل یک مسجدی هست به نام مسجد مقدس محدثین که آقا آن جا هم می آیند؛ خواب او تأکیدی بود بر آمدن ما به این مکان مقدس؛ به او گفتیم: همه با هم باید آن جا برویم که الآن به اینجا آمدیم. وقتی دخترم وارد مقبره ملانصیرا شد، دید همان مکانی است که در خواب دیده است.

[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]

سلام

کسی از علمای اعلام این مسجد رو تایید کرده؟

اینطوری که ممکنه هر کی پاشه و بگه من خواب دیدم فلان و بهمان

نیایش;55168 نوشت:


نقل ديگر آن است كه هنگام ساخت مسجد، قرار گرفتن محل محراب، مورد ترديد واقع شد كه محراب را كدام قسمت مسجد بنا كنند؟ هر محلي را كه انتخاب مي كردند، خشت هاي آن فرو مي ريخت تا آن كه روزي با تعجّب در ابتداي صبح مشاهده كردند خشت هايي به صورت هلال، محل و جهت قبله را نشان مي دهد و تصميم گرفتند روي همان خشت ها، محراب را بسازند. خشت ها روي هم چيده شدند و ديدند كه محراب درست شده است و فهميدند كه آن خورشيد پنهان به اين نقطه از زمين براي محراب توجّه و نظر دارد.سلام

من چند سال پیش برای تفریح به یکی از روستاهای شمال رفته بودم. شهر رامسر و روستای جواهرده. و در اونجا چیزهایی شبیه به این رو برای مسجدی به نام آدینه " مسجد آدینه" نقل می کردند.
اونطوری که پیرهاشون می گفتند!

این مسائل چقدر قابل اعتماده؟

سلام
بودن در حال و هوای این مسجد خیلی با شکوهه البته اگه قبلش پای دل مقدم باشه بر پای معمولی . توفیق پیدا شد و چند باری برای مراسم مختلف رفتم.
پیشنهاد می کنم اگه گذارتون به شمال افتاد سری به این شهر و مسجد بزنید. یه طرحی هم اخیراً گذاشتن برا بازسازی اس که اگه اشتتباه نکنم به نام 125 قطعه از بهشت. قراره هر کس که تمکن مالی داشت و خواست یه متر از این مسجد رو تقبل کنه. انصافاً تجربه ی خوب همراه با خاطرات و از همه مهمتر آرامش خاصی بود. اگه مشرف شدین التماس دعا

anoushiravan;276293 نوشت:
سلام

کسی از علمای اعلام این مسجد رو تایید کرده؟

اینطوری که ممکنه هر کی پاشه و بگه من خواب دیدم فلان و بهمان
با سلام خدمت شما
پاسختان را از سایت این مسجد می دهم

اسناد مسجد

در عصر آماج تظاهر و تفاخر و فریبکاری و مدعیان دروغین، که بعضی از حقایق در باورها نمی آید، بجا است که مستندات یک حقیقت ناشناخته آشکار و متقن باشد. مسجد مقدس محدثین با قدمت سیصد ساله قارچی نیست که با ادعایی سست و بی اساس به اغراض افرادی تازه در آمده باشد.

امروزه بدعت و نو آوری و ساختگی دینی و تحریفات و دکان باز کردن ها، امر تازه ای نیست و این مکان مقدس هم در گذشته نیز دستمایه مدعیان دروغین شده بود که با هوشیاری مردم ادامه نیافت، برای همین از سال 1384 معرفی مسجد و تبلیغات از آن آغاز گردید و الآن این مکان شریف، به همت انسانهای مخلص دوران شناخت و شکوفایی خود را با معرفی گوهر تابناک فرهنگ ناب مهدویت در این برهه از زمان خاص و با وجود تهاجم فرهنگی دشمن به مقدسات دینی و مهدویت، آغاز کرده است.

بهتر است که بدانیم سند و اعتبار مسجد چیست؟

در پاسخ مي توان چنين گفت:

1- وجود كتيبه اي بر روي محراب كه سخن ملا نصيرا مبني بر دستور آن حضرت مي باشد، سندي آشكار بر اين اعتبار است. هر چند آن جمله معروف دلالت بر تشرف آن عالم فرزانه درخواب يا بيداري نمي كند وليكن مشهور بين اذهان از گذشته تا كنون چنين است كه اين امر در بيداري صورت گرفته است.

2- آن مرحوم در بنای این مسجد، دستور ولايي امام عصر(عج) را به صورت كتيبه اي, که سالیانی دراز بر روي محراب مسجد نقش بسته است، چنين بيان مي كند:


( لَقَد اَمَرَ الشَّمسُ الخَفي خاتِمُ المَعصُومينَ بِبِناءِ هَذا وَ سَمّاهُ بِمَسجِدِ المُحَدِّثينَ)


يعني: به تأكيد آن خورشيد پنهان، آخرين معصوم، به ساختن اين مكان امر فرمود و آن را مسجد محدثين ناميد.شعبان المعظم1136هـ».

3- اين جمله در كتيبه كه از آن عالم بزرگ و صاحب كرامات عديده، در كتابهاي مختلف نقل شده است، بعيد به نظر نمي رسد، چرا كه همه اهل تراجم و علماء به صراحت از آن مرد خدا به بزرگي ياد مي كنند. در کتاب تراجم الرجال حسيني چنین آمده است:در بعضي از نوشتجات و نسخ خطّي چنين عباراتي بوده است:« خورشيد پنهان خاتم المعصومين به بناء اين ساختمان امر نموده و او را مسجد محدثين ناميد»، اين را به چشمانم در كتيبه يكي از مساجد بارفروش مازندران ديدم كه باني مسجد به امر امام زمان «عج» مردي محدّث كه در تقوا، ورع و زهد و مكاشفات، معروف و نزد همه زنان و مردان حتي كودكان و همچنين نزد همه علماء و مجتهدين از محبوبيت خوبي برخوردار بود و به ابي نصيرا(ملاّ نصيرا) فرزند معصوم مازندراني معروف مي باشد.

4- مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني«ره» در طبقات اعلام الشيعه ي قرن دوازدهم از ايشان و تالیفات وی به خوبی و عظمت ياد کرده است و نیز از کتیبه مذکور و انتساب آن به امام عصر (عج) ذکر نمود.


5- انتساب يك مكان به امام زمان (عليه السّلام) بدون اثبات و دليل، گناه بزرگ و بدعتي آشكار است. اگر بنای مسجد و انتسابش به امام (ع) بدعت بود، قطعاً علماي شيعه، بالاخص خود مرحوم ملا نصيرا و سعيد العلما و شيخ كبير و ملاّ محمد اشرفي و دیگران که در زهد و تقواي بسيار زياد و احتیاط كم نظير بودند، با اين بدعت مخالفت مي كردند، همان گونه كه در زمان خود با افكار باطل و بدعتها و فرقه هاي خرافي تا پاي جان خود به مبارزه برخاستند چگونه با این انتساب مخالفت ننمودند و کسی را منع نکردند با آن که کلمات آنان الگو برای مردم این شهر بود. علاوه بر آن مانند شیخ کبیر مردم را به این مکان به خاطر انتسابش ترغیب می کردند، حتی خود وصیت کرد که در جوار این مکان کنار قبر مرحوم ملا نصیرا دفن شود.

6- دليل فلسفي است كه شیخ الرئیس گوید: «اَدَلّ ُدَليلٍ عَلي اِمكانِ الشَّئِ وُقُوعُه. يعني: بر ترين و گويا ترين دليل بر امكان هر چيزي تحقّق آن چيز مي باشد» بنابر اين، عظمت و معنويت و مقام اين مسجد مقدس بر اهل معني پوشيده نيست و عنايات امام زمان (عج) و کرامات به حاجتمندان و بيماران در اين مكان ما را از هرگونه استدلال و استنباط بي نياز مي كند. کراماتی از این مکان مشاهده و ثبت شده که در یک مجلد به چاپ رسیده است.


7- انتساب فقط به دستور نیست بلکه هر توجه و هر حضوری می تواند انتساب باشد. مانند هر مسجدی منسوب به خدا است و می گوییم مسجد خانه خدا است یعنی مکانی که مورد توجه خدا است و در قرآن ترغیب به ساخت مسجد نموده است. مسجد بودن خود به خود، خانه خدا و مقدس می گردد اما این مسجد كه حدود سیصد سال نام امام عصر«عج» و دعا و نماز امام زمان خواندن براي ظهورش بسيار انجام می شود، نمی تواند منسوب به امام زمان باشد؟! بلکه این خود دليل ديگر برای انتساب اين مسجد به امام عصر «عج» می باشد.

8- رايج و مشهور در اذهان مردم این منطقه و محله، از گذشته تا كنون و نقل سينه به سينه، و سيره علماء در انتساب اين مكان به امام عصر «عج»، دليل عرفي بر ويژگي اين مكان شريف است.

9- حضور امام ع در مکانی می تواند انتساب بیاورد مانند مکان هایی که پیامبر و امام ع حضور یافتند و مردم همانجا را به احترام و نشانه آنان مسجد بنا کردند و آن را منسوب به امام می دانند. در این مکان هم تعدادی از خوبان متوسل شدند و حضور امام را مشاهده کردند که در کتاب کرامات نقل شده است.

10- از همه ادله قبل هم بگذریم لا اقل این مکان به جهت مسجد بودن و قبور علمای ربانی و شهدای گمنام و برپایی دعای توسل و فرج و حضور هزاران دلباخته اهلبیت و نذورات مهمترین دلیل بر تقدس و ویژگی آن است.


11- بعضی دوستان روحانی سند مکتوب را با شیوه فقهی مورد انتقاد قرار می دهند در حالی که اگر بخواهیم آن گونه مته بر خشخاش بگذاریم باید بسیاری از تاریخ دینی خود را از کتابهایمان حذف کنیم زیرا ثبت تاریخ بیشتر در اذهان مردم و نقل سینه به سینه می باشد.

12- باید دانست که عملی یا نمازی در اینجا از سوی کسی تشریع نشده است که مورد تشکیک و تقبیح قرار گیرد بلکه یک انتساب از سوی عالم عارف متقی است که سبب ترغیب بیشتر مردم به خانه خدا گردید و همان نماز و دعا و اعمال متقن در شریعت را انجام می دهند. و وثاقت وی برای این انتساب کافی است.


13- نذورات مردم که به نیت هایشان بر می گردد نیز از سوی کسی جز شرع اسلام تشریع نگردید و برای هر انجام هر عمل خیری می توان نذر کرد و بهترین نذر ساخت و توسعه و کمک به مخارج مسجد و رفع حاجات مومنین است و مکان های عام المنافع است.

14- از بعضی باید پرسید چه اصراری دارند که مکان های مقدس و مساجد خاصی را که مردم توجه بیشتری به آن دارند و پایگاه فرهنگ شیعه ناب مهدویت گردید مانند جمکران و محدثین را زیر سؤال ببرند؟! و چه منافعی به دست می آورند؟! جز آن که ایجاد تردید و تشکیک نسبت به مقدسات دینی امروز آب در آسیاب دشمنان اسلام و شیعه است.


15- ادله جدیدی یافتیم حتما ارائه خواهیم داد.

والسلام علی من اتبع الهُدی – عسکر نصیراییسلام

من قصد تشکیک ندارم

منظورم این بوده که از کبار علما کسی به این مسجد اشاره کرده؟ طی این 300 سال؟

در ضمن اون مسجد شمال که گفتم (آدینه) فکر کنم 700 سال قدمت داشت

[=microsoft sans serif]طی گزارش روابط عمومی مسجد مقدس محدثین از مراسم شب 21 ماه مبارک رمضان، حجت الاسلام دکتر عسکر نصیرایی تولیت مسجد مقدس محدثین در جمعیت 6000 نفره در ضمن سخنان خود اظهار داشت:

[=microsoft sans serif]مسجد محدثین هنوز غریب است و در حق آن بی انصافی می شود.[=microsoft sans serif]


[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]ایشان فرمودند: بعضی ها می خواهند این مکان مقدس را سیاسی کنند و با لفظ جمکران دوم زحمات خادمان مخلص را زیر سوال ببرند. بنده بارها در سخنرانی ها، مصاحبه ها و ... عرض کردم که : محدثین، محدثین است نه جمکران دوم. محدثین نامی است که حضرت بر این مکان نهاده است.[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif] [=microsoft sans serif]حجت الاسلام نصیرایی در مورد اهداف فعالیت های این پایگاه مهدویت فرمودند: اهداف فعالیت های این مسجد، ارتقای سطح علمی، معنوی و ولایی در چارچوب اعتقاد به ولایت فقیه و حفظ نظام اسلامی است و از سیاسی کاری و بازی های سیاسی به شدت پرهیز می شود.[=microsoft sans serif][=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]ایشان فرمودند: علت اینکه چرا بعضی از آقایان، بدون اطلاعات ازین مکان سخن می گویند را نمی دانم! اگر مسجد محدثین به دنبال مسائل انحرافی بود، به عنوان اولین مسجد محوری استان انتخاب نمی شد و یا تحت حمایت امام جمعه محترم بابل قرارنمی گرفت!


[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]ایشان در پایان اظهار داشتند: مسجد محدثین هم مانند امام زمان(عج) غریب و مهجور است، که انشالله امیدواریم چهره واقعی این مکان مقدس با ظهور مولایمان(عج) نمایان شود.

[=microsoft sans serif]


نیایش;276584 نوشت:

طی گزارش روابط عمومی مسجد مقدس محدثین از مراسم شب 21 ماه مبارک رمضان، حجت الاسلام دکتر عسکر نصیرایی تولیت مسجد مقدس محدثین در جمعیت 6000 نفره در ضمن سخنان خود اظهار داشت:

مسجد محدثین هنوز غریب است و در حق آن بی انصافی می شود.


ایشان فرمودند: بعضی ها می خواهند این مکان مقدس را سیاسی کنند و با لفظ جمکران دوم زحمات خادمان مخلص را زیر سوال ببرند. بنده بارها در سخنرانی ها، مصاحبه ها و ... عرض کردم که : محدثین، محدثین است نه جمکران دوم. محدثین نامی است که حضرت بر این مکان نهاده است.

حجت الاسلام نصیرایی در مورد اهداف فعالیت های این پایگاه مهدویت فرمودند: اهداف فعالیت های این مسجد، ارتقای سطح علمی، معنوی و ولایی در چارچوب اعتقاد به ولایت فقیه و حفظ نظام اسلامی است و از سیاسی کاری و بازی های سیاسی به شدت پرهیز می شود.

ایشان فرمودند: علت اینکه چرا بعضی از آقایان، بدون اطلاعات ازین مکان سخن می گویند را نمی دانم! اگر مسجد محدثین به دنبال مسائل انحرافی بود، به عنوان اولین مسجد محوری استان انتخاب نمی شد و یا تحت حمایت امام جمعه محترم بابل قرارنمی گرفت!


ایشان در پایان اظهار داشتند: مسجد محدثین هم مانند امام زمان(عج) غریب و مهجور است، که انشالله امیدواریم چهره واقعی این مکان مقدس با ظهور مولایمان(عج) نمایان شود.سلام

اگر این ها رو در جواب من گفتین

باید بگم من هنوز پاسخ لازم رو نگرفتم

از علماء درجه اول کسی به این مسجد اشاره کرده؟

جناب بهجت یا حسن زاده آملی یا ... که اهل معنی هستند اشاره ای داشتن؟

[=microsoft sans serif] دیدگاه بزرگان و مشاهیر

[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]


[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]حجت الاسلام دانشمند:


[=microsoft sans serif]احساس آرامشی که به من در مسجد مقدس محدثین دست داد، در جایی دیگر دست نداد و شرافت مکان و نیت بانی و قبر دو عالم بزرگوار، دلیلی بر این آرامش معنوی است و دل می خواهد از آن جدا نشود.

[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]آیت‌الله دری نجف آبادی:[=microsoft sans serif]

قدر این مجالس را بدانید و اینهمه شکوه و عظمت در این مکانی که به دستور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) بنا و نامگذاری گردید، و دل‌های شما مشتاقان ولایت را به اینجا کشید. مهم نیست تشرف در خواب بوده یا بیداری، مهم این است که آن شخص خفی، آخرین معصوم، توجه کرده است و این مکان به امر حضرتش بنا شد.

[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]آیت الله علم الهدی:[=microsoft sans serif]

خدا می‌داند که معنویت این مسجد مرا گرفته است. خصوصاً قبور بزرگانی که در این مسجد مدفونند.

[=microsoft sans serif]آیت الله طبرسی:[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]الان مسجد محدثین یکی از مهمترین پایگاه‌های فرهنگی گردید. ما باید اینگونه پایگاه‌ها را حمایت و تقویت کنیم.
دو شخصیت بزرگ علامه ملانصیرا و علامه شیخ کبیر فقط اهل شهر بابل نبودند آنان شخصیت بزرگ علمی جهان اسلام بودند. آنها سرمایه‌های ما هستند.
[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل:[=microsoft sans serif]

یکی از وظایف ما در دوران غیبت سر زدن به مکان‌هایی است که یاد و نام حضرت حجت (عجل الله تعالي فرجه) در آن جلوۀ ویژه دارد و منتسب به حضرت است، و نمونۀ آن این مسجد مقدس است که حضور ما در این مکان باید در طول هفته باشد، نه فقط در ایام خاص.

[=microsoft sans serif]آیت الله فاضل:[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]مسجد مقدس محدثین منتسب به ائمه (ص) است و باید مانند حرم امام رضا (عليه‌السلام) و ائمه معصومین (س) شود و سرمایه‌گذاری گردد.
و هر کس به هر مقداری که می‌تواند باید انجام دهد؛ امیدواریم حرکت و تحول بیشتری بشود برای توسعه و عمران آن.
[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]حجت الاسلام شجونی:[=microsoft sans serif]

سعادتی نصیب من شد تا در این مکان مقدس در کنار ارواح طیبۀ شهدای گمنام و علمای بزرگ علامه ملانصیرا و علامه شیخ کبیر مشرف شوم.
این مکان مقدس با این شهدای گمنام و علمای بزرگ باید با چنگ و دندان نگه داشته شود.


[=microsoft sans serif]حجت الاسلام دكتر نصوري:[=microsoft sans serif]

این مسجد با برنامه های مهدوی که در طول سال به ویژه دهه فرخنده مهدویت دارد، مکانی است که انسان را به یاد امام زمان (عج) می اندازد و حال و هوای استغاثه به درگاه حضرت در این مکان حکم فرماست.
خیل مشتاقان به امام عصر (عج) در این مکان نشان دهنده ی توجهات حضرتش به این مکان مقدس می باشد.

نیایش;276619 نوشت:

آیت الله علم الهدی:

خدا می‌داند که معنویت این مسجد مرا گرفته است. خصوصاً قبور بزرگانی که در این مسجد مدفونند.

آیت الله طبرسی:

الان مسجد محدثین یکی از مهمترین پایگاه‌های فرهنگی گردید. ما باید اینگونه پایگاه‌ها را حمایت و تقویت کنیم.
دو شخصیت بزرگ علامه ملانصیرا و علامه شیخ کبیر فقط اهل شهر بابل نبودند آنان شخصیت بزرگ علمی جهان اسلام بودند. آنها سرمایه‌های ما هستند.


سلام

ممنون از شما

ولی من گفتم علمای طراز اول یا صاحبان انفاس قدسی

در میان افرادی که از ایشان نقل قول کردید غیر دو نفرشان که بنده به عنوان رفرنس می شناسم و سخنشان را در بالا آورده ام، بقیه از نظر من سطح علمی لازم را ندارند!

این دو عزیز هم تاکیدشان بر روی مدفون شدگان بود و به چیز خاصی اشاره نفرمودند

از جناب حسن زاده که در شهر مجاور زندگی می کنند چیزی نقل نشده است؟

موضوع قفل شده است