یک حدیث برای دوپینگ روحی-معنوی!! (هرروز به یاد داشته باشید وتا آخرروزشادباشید! )

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
یک حدیث برای دوپینگ روحی-معنوی!! (هرروز به یاد داشته باشید وتا آخرروزشادباشید! )

بسم رب الحق العظیم..

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم:Gol:

"ابوحمزه ثمالی گوید:
حضرت علی ابن الحسین،زین العابدین(ع) فرمود :روزی من بیرون آمدم تا به این دیوار رسیدم و به آن تکیه کردمدر این زمان مردی را دیدم که در بر او دوجامه ی سفید بود و به جانب چهره من نگاه می کرد.

سپس گفت :ای علی ابن الحسیــن (ع) مرا چه شده است که تو را پریشان و غمگین می بینم تا اینکه فرمود: ای علی ابن الحسین(ع)


آیا کسی را دیده ای که خدا را بخواند و خدا جوابش ندهد؟

گفتم : نه


گفت :آیا کسی را دیده ای که به خدا توکل کند و خدا کفایتش نکند؟

گفتم: نه


گفت :آیا کسی را دیده ای که از خدا بخواهدو خدا عطایش نکند؟

گفتم: نه

سپس از نظرم غایب شد.(شاید حضرت خضر (ع) بوده است)"

خدا را بخوان ،از او بخواه و بر او توکل کن...

بدان که خدا تو را جواب داده و عطا می کند
... ودر برابرهمه مشکلاتت،بزرگترین و کوچکترین آنها کفایت می نماید.