یه طرفه به قاضی نرو

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مهر...;808958 نوشت:
یه طرفه به قاضی نرو

مهر...;811336 نوشت:
هر جور که حسابش و میکرد ...تمرین امروز مهم تر از مریم بود

مهر...;811339 نوشت:
امید خیلی خونسرد و بالحن لج دراری گفت :باشگاه
نوشتید یه طرفه به قاضی نرو....اما دوتا داستان مختلف گذاشتید که در هر دوتاش خانم مظلوم واقع شده و شوهر ظالم....بهتر بود برعکسش هم میگذاشتید گله شوهر از خانم....برای اینکه یه طرفه به قاضی رفتن نباشه
نشاط;811201 نوشت:
مقایسه با شرایط دیگران( آن هم به صورت تک بعدی) در زندگی یک سم مهلکی است که باید ترک شود، شرایط هر کس با دیگری کاملا فرق می کند. مقایسه ها باعث می شود که انسان نتواند از زندگی خود راضی شده و احساس لذت داشته باشد.
این مورد خیلی مهمه.....من خودم موقعی که خانمم من یا زندگیمون رو با کس دیگری مقایسه میکنه خیلی زیاد ناراحت میشم...
موضوع قفل شده است