گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بدون انتخاب سوره

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بدون انتخاب سوره

باسلام
1- اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم را بگوییم ولی هنوز سوره را انتخاب نکردیم؛ بعد از این؛ سوره رو انتخاب کنیم؛ اشکالی دارد؟

2- اگر به نیت سوره توحید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم ولی بعد از بسمله؛ بجای توحید مثلا کوثر بخونیم؛ اشکالی دارد؟

نظر آیت الله سیستانی را ذکر کنید.
باتشکر

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

user;634942 نوشت:
باسلام
1- اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم را بگوییم ولی هنوز سوره را انتخاب نکردیم؛ بعد از این؛ سوره رو انتخاب کنیم؛ اشکالی دارد؟

2- اگر به نیت سوره توحید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم ولی بعد از بسمله؛ بجای توحید مثلا کوثر بخونیم؛ اشکالی دارد؟

نظر آیت الله سیستانی را ذکر کنید.
باتشکر

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:


1-اگر بسم الله الرحمن الرحیم را بگوییدو بعد از آن ،سوره را انتخاب کنید؛ اشکالی ندارد.

2- اگر به نیت سوره توحید بسم الله الرحمن الرحیم بگویید ولی بعد از آن؛ بجای توحید مثلا کوثر بخوانید؛ اشکالی ندارد.

پی نوشت:
منهاج الصالحین(للسیستانی)،احکام نماز،واجبات نماز،قرائت،مساله603

موضوع قفل شده است