گرفتن پول و پس دادن سود آن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
گرفتن پول و پس دادن سود آن

سلام

پولی را از فردی میخواهم بگیرم تا با بخشی از آن خانه ای بخرم و بخشی برای کار استفاده کنم.در مقابل ملکی دارم که تا وقتی پول را پس دهم در اختیار ایشان قرار میدهم که وقتی پول را پس دادم ملک را بگیرم.

چون پس دادن پول چند سال طول میکشد،از من خواستند اگر رضایت دارم هر ماه از سود کارم مقداری را به ایشان بدهم.

من میتوانم و رضایت دارم که ماهانه علاوه بر اینکه مقداری از اصل پول را پس دهم، 50درصد سودم را هم ماهانه با رضایت کامل به ایشان بدهم.

میخواهم بدانم این توافقات را چگونه مکتوب کنیم که مشکلی نداشته باشد؟

 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

پولی را از فردی میخواهم بگیرم تا با بخشی از آن خانه ای بخرم و بخشی برای کار استفاده کنم.در مقابل ملکی دارم که تا وقتی پول را پس دهم در اختیار ایشان قرار میدهم که وقتی پول را پس دادم ملک را بگیرم.

چون پس دادن پول چند سال طول میکشد،از من خواستند اگر رضایت دارم هر ماه از سود کارم مقداری را به ایشان بدهم.

من میتوانم و رضایت دارم که ماهانه علاوه بر اینکه مقداری از اصل پول را پس دهم، 50درصد سودم را هم ماهانه با رضایت کامل به ایشان بدهم.

میخواهم بدانم این توافقات را چگونه مکتوب کنیم که مشکلی نداشته باشد؟

با سلام وتشکر از ارتباط شما :

 در صورتی که  پول را  از ایشان قرض میگیرید  تا بعد برگردانید . به همان مبلغی که قرض  می گیرید بدهکار هستید و باید برگردانید و هرگونه منفعت و سود اضافه ای  که بدهید ربا و حرام است.

 اگر بخاطر این قرض ملکتان را در اختیار ایشان قرار دهید تا ازمنافعش استفاده کند این کار ربا و حرام است

همچنین هر مقدار که سود ماهانه یا سالیانه به ایشان بدهید ربا و حرام است

تنها در صورتی که پول را از ایشان برای کار و تجارت بگیرید و طبق شرایط مضاربه عمل کنید اشکال ندارد به این صورت که

 سرمایه و پول از ایشان باشد و کار و تجارت از شما باشد

 در مدت زمان مشخص ومعینی پول را از ایشان بگیرید و با پول کار کنید و مقدار سود حاصله را طبق توافق  به صورت درصدی و علی الحساب بین هم تقسیم کنید

این کار اشکال ندارد

 در فرض سوال شما اگر مقداری پول از این فرد بگیرید که بخشی از آن را برای کار و بخشی را برای خرید خانه مصرف کنید. ملکتان را نمی توانید به ایشان بدهید چرا که ربا پیش می آید

 در قبال آن مقدار پولی هم که برای خرید خانه می گیرید نمی توانید سود و اضافه بدهید  چرا که ربا است

اگر تاجر هستید و با پول کار می کنید می توانید برای آن بخش از پول که برای کار می خواهید قرارداد مضاربه منعقد کنید و طبق شرایط شرعی آن عمل کنید و سود را طبق آنچه گفت تقسیم کنید  این مقدار سود اشکال ندارد وحلال است

 بنابراین  باید مشخص کنید که چه مقدار از پول را برای خانه قرض میکنید که حساب قرض باشد و برگشت داده شود

 و چه مقدار از پول برای کار و مضاربه هست که با آن کار کنید وسود را تقسیم کنید.  فقط در مقدار از پولی که مضاربه می گیرید می توانید سود بدهید و سود برای قرض حرام است