گرد وغبار در تيمم ؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
گرد وغبار در تيمم ؟

بسمه تعالي

آيا لازم است محل تيمم گردو غبار هم داشته باشد؟

برچسب: 

آيات عظام :امام ، بهجت خامنه اي ، صافي ، فاضل ، نوري : خير ولي مستحب است گردي هم داشته باشد
تبريزي ، سيستاني ، وحيد بنا بر احتياط واجب بايد داشته باشد
مكارم : تا آنجا كه امكان داشته باشد گردي هم داشته باشد

(توضيح المسائل مراجع م698.دفتر خامنه اي)
موضوع قفل شده است