کنت کویین کیست؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
کنت کویین کیست؟

کنت کویین، دیپلمات پیشین آمریکایی و رییس کنونی بنیاد جایزه جهانی غذا!!!
برای شناخت بهتر کنت کویین مستند 20 مگابایتی زیر را دانلود و تماشا کنید

حمله «راکفلرها» به غذای مردم ایران

http://www.mostazafin.tv/download/7464?getfile=1