کلاه شرعی چیست و راه های تشخیص آن کدامند؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کلاه شرعی چیست و راه های تشخیص آن کدامند؟

کلاه شرعی چیست و راه های تشخیص آن کدامند؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد نور

عصران;638403 نوشت:
کلاه شرعی چیست و راه های تشخیص آن کدامند؟

با سلام و عرض ادب

کلاه شرعی اصطلاحا یعنی حیله در احکام و امری حرام را با حیله تحت موضوعی در آوردن که شرعاً جایز باشد.کلاه شرعی گاهی از نظر اسلام جایز است و گاهی حرام است در مواردی راهی ارائه می‌شود که کار حرام را شرعا جایز کند و گاهی حرام می‌ماند و تنها راه و عنوان عوض می‌شود با شناختن صحیح حرام و حلال می توانید موارد حرام کلاه شرعی را تشخیص دهید.

همواره به سلامت باشید

نور;639720 نوشت:
کلاه شرعی گاهی از نظر اسلام جایز است

سلام
مثلا در کجا کلاه شرعی سر مردم گذاشتن جایز است.

نور;639720 نوشت:
با شناختن صحیح حرام و حلال می توانید موارد حرام کلاه شرعی را تشخیص دهید.

اگر خود کسانی که حلال و حرام را برای ما تعیین می کنند از کلاه شرعی استفاده کنند آنوقت چگونه تشخیص بدهیم. به عنوان مثال برخی فقها حیله های ربا را جایز شمرده اند.

عصران;639791 نوشت:
سلام
مثلا در کجا کلاه شرعی سر مردم گذاشتن جایز است.


با سلام و عرض ادب

درمواردی که خود شرع اجازه می دهد مثلا در حال توریه که شاید به نوعی از موارد کلاه شرعی در عرف بتوان نام برد.

عصران;639791 نوشت:
اگر خود کسانی که حلال و حرام را برای ما تعیین می کنند از کلاه شرعی استفاده کنند آنوقت چگونه تشخیص بدهیم. به عنوان مثال برخی فقها حیله های ربا را جایز شمرده اند.

باید از مرجعتان حکم همان مورد را بپرسید.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است