کفاره روزه چقدر است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کفاره روزه چقدر است؟

کفاره روزه چقدر هست؟ و زمان پرداختش کی است؟مکارم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;925433 نوشت:
کفاره روزه چقدر هست؟ و زمان پرداختش کی است؟مکارم

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی:

برای هر روز 750 گرم گندم یا برنج به فقیری که می شناسید می دهید.

اگر بخواهید به دفتر رهبری و یا آیت الله مکارم شیرازی بدهید تا تبدیل به نان کنند و به فقراء بدهند برای هر روز 2000 تومان (سال 1396)می کنند.

موضوع قفل شده است