کشیدن تمثال معصومین علیهم السلام

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کشیدن تمثال معصومین علیهم السلام

کشیدن عکس معصومین علیهم السلام اشکال دارد؟

با سلام

محمد;8959 نوشت:
کشیدن عکس معصومین علیهم السلام اشکال دارد؟

اگه از نظر عقلي نگاه به مساله كنيم ان زمان چيزي به نام دوربين و عكس و...نبود كه عكس ايشان را بگيرد و براي ما انهم در اين زمان رو كند وامروزه هم هر انچه مي گشند تخيلات خويش است و بعضا انچه در متون در مورد ائمه و تعاريفي كه از ايشان شده كه رنگ شان اين بود و قدشان اين بود و....مي گشند.

در برخي مواقع به اين هم توجه نمي كنند و وهميات خود را به تصوير مي گشند مثلا عكسهايي بود كه حضرت عباس را با هيكلي درشت و زخمي بر روي ابرو و...مي گشيدند خوب اينها مسلما توهم است و جاي اشكال.

البته از نظر فقهي هم مراجع مخالفت كردند متن فتاوي هم دست جناب اسرا را مي بوسد.

[quote=محمد;8959]کشیدن عکس معصومین علیهم السلام اشکال دارد؟

رهبري:اين كار في نفسه از نظر شرعي اشكال ندارد، به شرط اينكه مشتمل بر اموري كه از نظر عرف اهانت وبي احترامي محسوب مي شودنبوده،وبا شان اين بزرگوارران منافات نداشته باشد.
مسائل جديد از ديد گاه مراجع ج/4

موضوع قفل شده است