کسب درآمد از راه گرفتن زیر مجموعه در سایت های فعال در فروش و پاپ آپ

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کسب درآمد از راه گرفتن زیر مجموعه در سایت های فعال در فروش و پاپ آپ

سلام
اجازه می خواهم اسم ببرم تا به شفافیت موضوع کمک کند .
دایان شاپ : کسب درآمد از راه همکاری در فروش ( کیف و کفش ، عینک ، ساعت مچی و ... )
کاربران برای محصولات این فروشگاه تبلیغ می کنند اگر موفق به فروش محصولی شوند از دایان شاپ پورسانت دریافت می کنند .
لرد پاپ آپ : کسب درآمد از راه نمایش پاپ آپ و پاپ باکس ( نمایش سایت های مجاز یا صفحات فروشگاهی محصولات مجاز )
کاربران تبلیغاتی که لرد پاپ آپ دریافت کرده را نمایش می دهند و درصدی از مبلغی که لرد پاپ آپ از تبلیغ کننده دریافت کرده را دریافت می کنند .

راه دوم کسب درآمد از این دو سایت ، جذب زیر مجموعه و بهره مندی از مبالغی است که این دو سایت از سهم خودشان به کسی که زیر مجموعه جذب کرده پرداخت می کنند .
هر چه تعداد زیرمجموعه ها بیشتر باشد یا زیرمجموعه ها با فعالیت بیشتر ، سود بیشتری به این دو سایت برسانند ، مبلغی که این دو سایت به جذب کننده زیرمجموعه ها پرداخت می کنند بیشتر است .
لازم به ذکر دوباره است که مبالغ داده شده به جذب کنندگان زیر مجموعه ، از درآمد زیر مجموعه ها کسر نمی شود . بلکه بخشی از مبلغی است که از تبلیغ کننده دریافت شده است .
مثال :
یک شرکت تولید کننده کفش ، با دایان شاپ قرار داد می بندد . دایات شاپ ، یک جفت کفش را از این شرکت می خرد . 20 هزار تومان سود برای این کفش در نظر میگیرد . اگر کاربری این کفش را بفروشد مثلا 10 هزارتومان از سود فروش کفش را دریافت می کند . حالا اگر زیر مجموعه ی بنده این کفش را بفروشید 20 تومان سود کفش به این گونه تقسیم می شود ؛
زیرمجموعه مثل یک کاربر عادی 10 هزار تومان دریافت می کند . دایان شاپ از 10 هزارتومان سود خود مثلا 1000 یا 2000 تومان را به بنده که این زیر مجموعه را جذب کرده ام پرداخت می کند و 8000 تومان باقی مانده را هم خود دایان شاپ بر میدارد .
حالا فرض کنید بنده موفق شوم 100 زیر مجموعه جذب کنم . هر کدام یک جفت از همان کفش را بفروشند . درآمد بنده از این فروش 200 هزار تومان است . اگر 1000 زیر مجموعه جذب کنم و همین مقدار فروش صورت بگیرد سهم بنده 2 میلیون تومان است .
نکته مهم : بنده از درآمد زیر مجموعه ی زیرمجموعه ام درآمدی کسب نمی کنم . به عبارت دیگر زیرمجموعه ها تک سطحی هستند .

در مورد لردپاپ آپ هم چنین اتفاقی رخ می دهد . لرد پاپ آپ بابت نمایش هر پاپ آپ مثلا 50 ریال دریافت می کند . 25 ریال سهم بنده و 25 ریال سهم خود لرد پاپ آپ است . حالا اگر بنده زیر مجموعه جذب کنم درآمد این گونه تقسیم می شود ؛
25 ریال زیر مجموعه + 5 ریال بنده + 20 ریال لرد پاپ آپ
در این جا هم از درآمد زیر مجموعه کسر نمی شود و خود سایت از سهم خودش جایزه یا پروسانت یا ... بنده را پرداخت می کند .

امیدوارم تواسته باشم مساله را به خوبی شرح دهم . کسب درآمد از جذب زیر مجموعه به طریقی که شرح دادم حلال است یا حرام ؟
مرجع تقلید : مقام معظم رهبری
موفق باشید

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

moh3en;937181 نوشت:
سلام
اجازه می خواهم اسم ببرم تا به شفافیت موضوع کمک کند .
دایان شاپ : کسب درآمد از راه همکاری در فروش ( کیف و کفش ، عینک ، ساعت مچی و ... )
کاربران برای محصولات این فروشگاه تبلیغ می کنند اگر موفق به فروش محصولی شوند از دایان شاپ پورسانت دریافت می کنند .
لرد پاپ آپ : کسب درآمد از راه نمایش پاپ آپ و پاپ باکس ( نمایش سایت های مجاز یا صفحات فروشگاهی محصولات مجاز )
کاربران تبلیغاتی که لرد پاپ آپ دریافت کرده را نمایش می دهند و درصدی از مبلغی که لرد پاپ آپ از تبلیغ کننده دریافت کرده را دریافت می کنند .

راه دوم کسب درآمد از این دو سایت ، جذب زیر مجموعه و بهره مندی از مبالغی است که این دو سایت از سهم خودشان به کسی که زیر مجموعه جذب کرده پرداخت می کنند .
هر چه تعداد زیرمجموعه ها بیشتر باشد یا زیرمجموعه ها با فعالیت بیشتر ، سود بیشتری به این دو سایت برسانند ، مبلغی که این دو سایت به جذب کننده زیرمجموعه ها پرداخت می کنند بیشتر است .
لازم به ذکر دوباره است که مبالغ داده شده به جذب کنندگان زیر مجموعه ، از درآمد زیر مجموعه ها کسر نمی شود . بلکه بخشی از مبلغی است که از تبلیغ کننده دریافت شده است .
مثال :
یک شرکت تولید کننده کفش ، با دایان شاپ قرار داد می بندد . دایات شاپ ، یک جفت کفش را از این شرکت می خرد . 20 هزار تومان سود برای این کفش در نظر میگیرد . اگر کاربری این کفش را بفروشد مثلا 10 هزارتومان از سود فروش کفش را دریافت می کند . حالا اگر زیر مجموعه ی بنده این کفش را بفروشید 20 تومان سود کفش به این گونه تقسیم می شود ؛
زیرمجموعه مثل یک کاربر عادی 10 هزار تومان دریافت می کند . دایان شاپ از 10 هزارتومان سود خود مثلا 1000 یا 2000 تومان را به بنده که این زیر مجموعه را جذب کرده ام پرداخت می کند و 8000 تومان باقی مانده را هم خود دایان شاپ بر میدارد .
حالا فرض کنید بنده موفق شوم 100 زیر مجموعه جذب کنم . هر کدام یک جفت از همان کفش را بفروشند . درآمد بنده از این فروش 200 هزار تومان است . اگر 1000 زیر مجموعه جذب کنم و همین مقدار فروش صورت بگیرد سهم بنده 2 میلیون تومان است .
نکته مهم : بنده از درآمد زیر مجموعه ی زیرمجموعه ام درآمدی کسب نمی کنم . به عبارت دیگر زیرمجموعه ها تک سطحی هستند .

در مورد لردپاپ آپ هم چنین اتفاقی رخ می دهد . لرد پاپ آپ بابت نمایش هر پاپ آپ مثلا 50 ریال دریافت می کند . 25 ریال سهم بنده و 25 ریال سهم خود لرد پاپ آپ است . حالا اگر بنده زیر مجموعه جذب کنم درآمد این گونه تقسیم می شود ؛
25 ریال زیر مجموعه + 5 ریال بنده + 20 ریال لرد پاپ آپ
در این جا هم از درآمد زیر مجموعه کسر نمی شود و خود سایت از سهم خودش جایزه یا پروسانت یا ... بنده را پرداخت می کند .

امیدوارم تواسته باشم مساله را به خوبی شرح دهم . کسب درآمد از جذب زیر مجموعه به طریقی که شرح دادم حلال است یا حرام ؟
مرجع تقلید : مقام معظم رهبری
موفق باشید

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر این نوع قرار داد مورد تایید شورای نگهبان باشد اشکالی ندارد.
و اگر مورد تایید شورای نگهبان نباشد روش اول، که پورسانت در مقابل معرفی مشتری است اشکالی ندارد، ولی روش دوم اشکال دارد.

پی نوشت:
استفتاء مکتوب از دفتر رهبری

موضوع قفل شده است