کربلایی جواد مقدم ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

تب‌های اولیه

69 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کربلایی جواد مقدم ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

مراسم فاطمیه اسفند 1392 و فروردین 1393

با مداحی کربلایی جواد مقدممنبع صوت ها

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه هیات ماء الفرات تهران

کربلایی جواد مقدم-توی این دار دنیا تویی یار و شفیقم (شور)
کربلایی جواد مقدم-چشمای بسته مادر(واحد)
کربلایی جواد مقدم-اینجا حرم امن حسینه (واحد)
کربلایی جواد مقدم-دل ما خانه مولاست (شعر خوانی)
کربلایی جواد مقدم-کربلا موج پرچمت دلو عاشق می کنه (شور)
کربلایی جواد مقدم-نوکر اگه اسمش نوکره (شور)
کربلایی جواد مقدم-زین پس به جای واژه ی کرببلا بگو بهشت (شور)
کربلایی جواد مقدم-زین پس به جای واژه ی سینه زنی بگو نماز (شور)
کربلایی جواد مقدم-سید شبابی ، تو اربابی (شور)
کربلایی جواد مقدم-کرببلا نبر ز یادم (شور)

مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه ۱۳۹۳ هیات بین الحرمین تهران

شب اول
کربلایی جواد مقدم-وقتی می بینم من تو رو (زمینه)
کربلایی جواد مقدم-هر نفس دلم پر غمش (شور)
کربلایی جواد مقدم-بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه (واحد)
کربلایی جواد مقدم-اشک زهرا (س) جزو اموال من (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم-موج پرچمت دل و عاشق می کنه (شور)

شب دوم
کربلایی جواد مقدم-چشمهات وا کن کبوتر خسته ی آشیونه ام (زمینه)
کربلایی جواد مقدم-اینجا پر از شور و امیده حتی اگه تر بشه دیده (شور)
کربلایی جواد مقدم-در این غزل فقط سخن از شیر مادر است (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم-این بار خاک را به نظر کیما نکن علی (شور)
کربلایی جواد مقدم-جلوه ی هیئت علمی‌که داری (شور)
شب سوم

کربلایی جواد مقدم-کردی وصیت (زمینه)
کربلایی جواد مقدم-هر کسی تو روضه است در امانه (شور)
کربلایی جواد مقدم-یه دلبر و هزار و یک خوبی (واحد)
کربلایی جواد مقدم-داده همیشه لطف تو من (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم-باورش آقا سخته برام (شور)
کربلایی جواد مقدم-دلم گرفته خدایا چگونه عید بگیرم (روضه)

جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه هیات بین الحرمین تهرانکربلایی جواد مقدم-ای گنج پنهان هستی (واحد)
کربلایی جواد مقدم-برای بارش رحمت (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم-باورش آقا سخته برام (شور)

1393/1/6
کربلایی جواد مقدم-طپش این دل بی تابم میگه تویی اربابم (شور)


مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه ۱۳۹۳ هیات بین الحرمین تهران


کربلایی جواد مقدم-گره این دل عاشق جز با دستات (واحد)
کربلایی جواد مقدم-او که مثل من هزاران در به در (شعر خوانی)
کربلایی جواد مقدم-قشنگ ترین ترانه ها رو برای اربابم (شور)
کربلایی جواد مقدم-روضه حضرت زهرا (س)


شب دوم

شب سوم

شب چهارمشب پنجم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

توی این دار دنیا تویی یار و شفیقم

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

واحد

چشمای بسته ی مادر

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

واحد

اینجا حرم امن حسینیه

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شعرخوانی

دل ما خانه ی مولاست

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

کربلا موج پرچمت دلو عاشقو میکنه

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

نوکر اگه اسمش نوکره

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

زین پس به جای واژه ی کرببلا بگو بهشت

کربلایی جواد مقدم


مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

زین پس به جای واژه ی سینه زنی بگو نماز

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

سید شبابی, تو اربابی

کربلایی جواد مقدم


مراسم عزاداری استقبال از فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

هیات ماء الفرات تهران

شور

کرببلا نبر ز یادم

کربلایی جواد مقدم

سلام وخسته نباشید.واقعا ممنون دنبال یه سایتی میگشتم که مداحی خوب دانلود کنم.که اینجا اومدم.خدا خیرتون بده یا علی.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب اول

زمینه

وقتی می بینم من تورو

کربلایی جواد مقدم

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب اول

شور

هر نفس دلم پر غمش

کربلایی جواد مقدمدهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب اول

واحد

بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه

کربلایی جواد مقدم
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب اول

شعرخوانی

اشک زهرا (س) جزو اموال من

کربلایی جواد مقدم

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب اول

شور

موج پرچمت دلو عاشق می کنه

کربلایی جواد مقدم


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب دوم

زمینه

چشمهاتو وا کن کبوتر خسته ی آشیونه ام

کربلایی جواد مقدم


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب دوم

شور

اینجا پر از شور و امیده حتی اگه تر بشه دیده

کربلایی جواد مقدمدهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب دوم

شعر خوانی

در این غزل فقط سخن از شیر مادر است

کربلایی جواد مقدم
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب دوم

شور

این بار خاک را به نظر کیمیا نکن علی

کربلایی جواد مقدم

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب دوم

شور

جلوه ی هیئت علمی که داری

کربلایی جواد مقدم


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

زمینه

کردی وصیت

کربلایی جواد مقدم


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

شور

هرکسی تو روضه است در امانه

کربلایی جواد مقدمدهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

واحد

یه دلبر و هزار و یک خوبی

کربلایی جواد مقدم
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

شعرخوانی

داده همیشه لطف تو من

کربلایی جواد مقدم

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

شور

باورش آقا سخته برام

کربلایی جواد مقدم


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیات بین الحرمین تهران

شب سوم

روضه

دلم گرفته خدایا چگونه عید بگیرم

کربلایی جواد مقدمجلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ با مداحی کربلایی جواد مقدم در هیات بین الحرمین تهران به صورت صوتی آماده دانلود میباشد.


دریافت فایلها:


کربلایی جواد مقدم-اینجا پر از شور و امیده (شور)

کربلایی جواد مقدم-ای گنج پنهان هستی (واحد)

کربلایی جواد مقدم-برای بارش رحمت (شعرخوانی)

کربلایی جواد مقدم-باورش آقا سخته برام (شور)

جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1392/12/28

هیئت بین الحرمین تهران

شور

اینجا پر از شور و امیده

کربلایی جواد مقدم

جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1392/12/28

هیئت بین الحرمین تهران

واحد

ای گنج پنهان هستی

کربلایی جواد مقدم


جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1392/12/28

هیئت بین الحرمین تهران

شعرخوانی

برای بارش رحمت

کربلایی جواد مقدمجلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1392/12/28

هیئت بین الحرمین تهران

شور

باورش آقا سخته برام

کربلایی جواد مقدم
جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ با مداحی کربلایی جواد مقدم در هیات بین الحرمین تهران به صورت صوتی آماده دانلود میباشد.

دریافت فایل ها:

کربلایی جواد مقدم-طپش این دل بی تابم میگه تویی اربابم (شور)

کربلایی جواد مقدم-ما دسته دسته جزو غلامان زینبیم (واحد)

کربلایی جواد مقدم-زینب اگر نبود مسلمان نداشتیم (شعرخوانی)

کربلایی جواد مقدم-بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه (شور)


جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1393/1/6

هیئت بین الحرمین تهران

شور

طپش این دل بی تابم میگه تویی اربابم

کربلایی جواد مقدم

جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1393/1/6

هیئت بین الحرمین تهران

واحد

ما دسته دسته جزو غلامان زینبیم

کربلایی جواد مقدم


جلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1393/1/6

هیئت بین الحرمین تهران

شعرخوانی

زینب اگر نبود مسلمان نداشتیم

کربلایی جواد مقدمجلسه هفتگی ایام عزاداری فاطمیه در تاریخ 1393/1/6

هیئت بین الحرمین تهران

شور

بوی خوش زیاده, کدومش عطر سیب میشه

کربلایی جواد مقدم
دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب اول

شور

تا رو فرش روضه هاتون این قدم

کربلایی جواد مقدم

دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب اول

واحد

گره این دل عاشق جز با دستات

کربلایی جواد مقدم


دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب اول

شعرخوانی

او که مثل من هزاران در به در

کربلایی جواد مقدمدهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب اول

شور

قشنگ ترین ترانه ها رو برای اربابم

کربلایی جواد مقدم
دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب اول

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

کربلایی جواد مقدم

مراسم عزاداری شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۳ با مداحی کربلایی جواد مقدم در هیات بین الحرمین تهران به صورت صوتی آماده دانلود میباشد.

دریافت فایل ها:

کربلایی جواد مقدم-حرمت زیباست کربلا غوغاست (شور)

کربلایی جواد مقدم-از ابتدا که عالم امکان درست شد (شعرخوانی)

کربلایی جواد مقدم-وقتی خدا در عرش خود نقش دو چشمش (شور)


دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب دوم

شور

حرمت زیباست کربلا غوغاست

کربلایی جواد مقدم


دهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب دوم

شعرخوانی

از ابتدا که عالم امکان درست شد

کربلایی جواد مقدمدهه دوم فاطمیه

هیئت بین الحرمین تهران

شب دوم

شور

وقتی خدا در عرش خود نقش دو چشمش

کربلایی جواد مقدم