کتک زدن فرزند و ثابت شدن دیه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کتک زدن فرزند و ثابت شدن دیه

سلام

اگر فرزندم را بزنم طوری که قرمز شود چه زمانی میتوانم از او رضایت بگیرم؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

اگر فرزندم را بزنم طوری که قرمز شود چه زمانی می توانم از او رضایت بگیرم؟

با سلام و تشکر

در صورتی که فرزند را بزنید به گونه ای که قرمز یا کبود شود دیه دارد و ضامن هستید یا باید دیه اش را بدهید و یا زمانی که به بلوغ رسید از او حلالیت بگیرید اگر بخشید تکلیفی ندارید

 

جامع الأحكام (صافى)، ج‌2، ص: 343

 

موضوع قفل شده است