کتاب نگین آفرینش درسنامه دوره مقدماتی معارف مهدویت (ویژه همراه و رایانه)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کتاب نگین آفرینش درسنامه دوره مقدماتی معارف مهدویت (ویژه همراه و رایانه)

دانلود نسخه همراه:
متن

دانلود كتاب موبایل نگین آفرینش

لینك دانلود متن، فایل های صوتی و كتاب موبایل دوره آموزشی معارف مهدویت، نگین آفرینش

دانلود كتاب موبایل نگین آفرینش
جلسه اول با موضوع: ضرورت طرح مباحث مهدویت
فایلها: متن *** صوت
جلسه دوم با موضوع:
امام مهدی علیه السلام در یك نگاه
فایلها: متن *** صوت
جلسه سوم با موضوع:از ولادت موعود تا شهادت امام عسكری علیه السلام
فایلها: متن *** صوت
جلسه چهارم با موضوع: امام مهدی علیه السلام در آینه قرآن و روایات
فایلها: متن *** صوت
جلسه پنجم با موضوع:امام مهدی علیه السلام در نگاه دیگران
فایلها: متن *** صوت
جلسه ششم با موضوع:غیبت امام زمان علیه السلام
فایلها: متن *** صوت
جلسه هفتم با موضوع:فوائد امام غایب
فایلها: متن *** صوت
جلسه هشتم با موضوع: دیدار یار
فایلها:
متن *** صوت
جلسه نهم با موضوع: انتظار سبز
فایلها: متن *** صوت
جلسه دهم با موضوع: جهان در آستانه ظهور
فایلها: متن *** صوت
جلسه یازدهم با موضوع: ظهور
فایلها: متن *** صوت
جلسه دوازدهم با موضوع: برنامه‌های حكومت
فایلها: متن *** صوت
جلسه سیزدهم با موضوع: دستاوردهای حكومت
فایلها: متن *** صوت
جلسه چهاردهم با موضوع: رجعت
فایلها: متن *** صوت
جلسه پانزدهم با موضوع: آسیب شناسی مهدویت
فایلها: متن *** صوت
منبع