کتاب الکترونیکی متن خطبه غدیر به ۶ زبان زنده دنیا

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
کتاب الکترونیکی متن خطبه غدیر به ۶ زبان زنده دنیا

خطبه غدیر سراسر حكمت و معنويت است و ائمه را يكايك نام مي‌ برد و از مردم مي ‌خواهد كه اين خطبه را حاضران به غايبان و پدران به پسران بگويند.

غدير فقط يك واقعه تاريخي نيست، عده‌ اي در همان غدير خلاصه شدند و فقط اين روز را قبول دارند كه آنها به خطبه غدير جفا كردند اما ما شيعيان نيز به سهم خود به غدير جفا كرده ايم.

جفاي ما به اين دليل است كه خطبه غدير را بيشتر از "من كنت مولاه فهذا علي مولاه" نمي ‌دانيم در حالي كه اين خطبه سراسر حكمت و معنويت است و ائمه را يكايك نام مي‌ برد و از مردم مي ‌خواهد كه اين خطبه را حاضران به غايبان و پدران به پسران بگويند.

بازگو كردن و خواندن اين خطبه باعث مي‌شود كه بسياري از شك و ترديدها بريزد و اصل ولايت مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

در زیر متن خطبه غدیر به ۶زبان زنده دنیا در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

حجم فایل به زبان عربی: ۵۰۴ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان عربی

حجم فایل به زبان فارسی: ۵۵۶ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان فارسی

حجم فایل به زبان انگلیسی: ۴۲۴ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان انگلیسی

حجم فایل به زبان فرانسوی: ۴۴۸ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان فرانسوی

حجم فایل به زبان اسپانیایی: ۵۲۱ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان اسپانیایی

حجم فایل به زبان آلمانی: ۶۹۸ کیلوبایت
لینک دانلود فایل به زبان آلمانی

فرهنگ نیوز