کتاب اجرايي -------- پيشگوييهاي اميرالمومنين حضرت علي(ع)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
کتاب اجرايي -------- پيشگوييهاي اميرالمومنين حضرت علي(ع)

يكى از دلائل آشكار نبوت و يا امامت ، خبرهاى است غيبى كه از جانب خداوند متعال در اختيار ايشان قرار مى گيرد. پيشگوئيهاى رهبران دينى در حد يك معجزه سبب تقويت ايمان و باور قلبى مردم به حقانيت دين و رهبرى آن مى گردد.
از اين نظر بر آن شديم تا پاره اى از اين اخبار را از پيشتاز اين ميدان و خداوند علم و تدبير يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام ذكر كنيم تا هر چه بيشتر در ترويج دين و مكتب اهل البيت و شناختن معصومين ، به ويژه اميرالمؤمنين عليه السلام توفيق يابيم .

امکانات کتاب :

سهولت مطالعه و حجم کم


کتاب اجرايي مخصوص رايانه بدون نياز به نصب
امکان مراجعه به آخرين قسمت مطالعه شده بعد از اجراي مجدد برنامه
امکان بزرگنمايي و جابجايي صفحه
و ...

حتما دانلــــــــــــــــــــــــــود بفرماييد.:Gol: