کاشت ناخن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کاشت ناخن

سلام آیا برای کسی که می داند که اگر کاشت ناخن انجام دهد وضو و غسل او جبیره خواهد بود جایز است اینکار را بکند؟
مرجع تقلید: آیت الله سیستانی

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

mh1368;950002 نوشت:
سلام آیا برای کسی که می داند که اگر کاشت ناخن انجام دهد وضو و غسل او جبیره خواهد بود جایز است اینکار را بکند؟
مرجع تقلید: آیت الله سیستانی

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

ایجاد کردن مانع عمدی در اعضای وضو یا غسل جایز نیست.

تذکر: اگر کسی عمدا این کار را انجام داد و به وظیفه جبیره و یا تیمم عمل کرد، بنابر احتیاط واجب باید نماز های این مدت را نیز بعداز برطرف شدن آن مانع(ناخن مصنوعی) نماز هار را باید قضایش را بجا آورد.

در ضمن وظیفه این گونه است:

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا به‌قدری مشقت دارد که نمی‏شود تحمّل کرد، وظیفه‌اش تیمم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است بین وضو و تیمم جمع کند، و اگر آن چیزی که چسبیده دوا باشد حکم جبیره را دارد.

پی نوشت:
رساله آیت الله سیستانی، احکام وضو، جبیره، مساله
337
استفتاء تلفنی از دفتر قم

موضوع قفل شده است