چگونه فرزندانمان را برای زمانی غیر از حال تربیت کنیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چگونه فرزندانمان را برای زمانی غیر از حال تربیت کنیم؟

چگونه فرزندانمان را برای زمانی غیر از حال تربیت کنیم؟
این جمله فرموده حضرت علی (ع) است . که کودکان خود را برای زمانی غیر از حال ( اکنون ) تربیت کنید.
قطعا این گونه تربیت بهترین است ؛
اما چگونه؟

1. منظور امیرالمومنین ( به تعبیر بنده ) ارائه ی تربیت فرازمانی و فرامکانی است . این البته بر می گردد به تعبیری که اسلام از ثبات ارزش های اخلاقی دارند .

با توجه به این که ارزش های اخلاقی همچون حیا ، عفت ، شجاعت ، امانت داری ، راستگویی و ... نظایر آن همواره ارزش است ، بنابراین تربیتی که بر اساس این ارزش ها شکل می گیرد ، تربیتی فرازمانی و فرامکانی است . پس می توان چنین تعبیر کرد که در کلیات ، فرزند خود را شجاع ، راستگو ، امین ، و عفیف و پاک بار بیاورید ، و در جزئیات ، تا جایی که موجب نقض آن ارزش های اولیه و اصول کلی نشود ، تابع مقتضیات روز باشید و مانند آدم های عقب مانده ی نوستالژیک در عهد دقیانوس گیر نکنید .

2. ممکن است اصل بالا را قبول نداشته باشیم ، و باور کنیم که تاکید امیر مومنان صرفا بر این نکته بوده که فرزند را مطابق نیاز آینده و عصر های بعدی عمل بیاوریم ، اما این جا اشکال بزرگی خودنمایی می کند . نخست آن که صرف تغییر زمان به معنای پیشرفت معنوی نیست ( بلکه حتی می تواند معکوس باشد ) و دوم این که ما از مقتضیات سی سال دیگر آگاهی نداریم که بخواهیم فرزند خود را مطابق آن تربیت کنیم . پس شاید با قدری اغماض بتوان این موضوع را به " ضرورت درک مقضیات دورانی که هر کس در آن زندگی می کند " ربط داد .

ما منتظریم تا کارشناسان محترم نیز در این مورد نظر بدهند. . .

من منتظر پاسخ کارشناسان در این مورد هستم....
به نظر شما منظور امیرالمومنین (ع) از زمانی غیر از حال چه زمانی می باشد؟

موضوع قفل شده است