چگونه با مصرف آب کم غسل کنیم؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چگونه با مصرف آب کم غسل کنیم؟

سلام
با توجه به اینکه مصرف زیاد آب برای غسل اسراف می باشد و هوا هم سرد است و مصرف زیاد آب گرم در این روزهای سرد امکان پذیر نیست.
لطفا راهکاری برای غسل کردن ارائه دهید که با کمترین آب بتوان غسل کرد .که هیچ شکی در صحت غسل نداشته باشیم
مقلد رهبری و لنکرانی

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

امن;898444 نوشت:
سلام
با توجه به اینکه مصرف زیاد آب برای غسل اسراف می باشد و هوا هم سرد است و مصرف زیاد آب گرم در این روزهای سرد امکان پذیر نیست.
لطفا راهکاری برای غسل کردن ارائه دهید که با کمترین آب بتوان غسل کرد .که هیچ شکی در صحت غسل نداشته باشیم
مقلد رهبری و لنکرانی

با عرض سلام و احترام

1. اگر کسی وسواس نباشد غسل او حدود پنج دقیقه به طول می انجامد نه بیشتر پس ابتدا باید برای حل مشکل مصرف زیاد آب ، وسواس را درمان کرد!

2. استفاده از ظرف آب ولرم بجای دوش یا کم کردن مقدار آب خروجی دوش ها (با سر دوش های کاهنده مصرف یا به صورت دستی) کار مناسبی برای مصرف کمتر آب است.

3. توجه داشته باشیم که در غسل نیازی به دست کشیدن نیست و همین که آب در موضع غسل جریان پیدا کند و جای خشکی نماند ، غسل انجام شده است!

4. هنگام غسل ، فقط به غسل کردن پرداخته شود نه نظافت (مگر در حد لازم که مانع غسل برطرف شود) که همین کار خود عامل مصرف بیشتر آب است.

5. تمرکز بر انجام غسل و جلوگیری از افکار پراکنده (و حل تمام مشکلات زندگی زیر دوش حمام!) موجب کمتر شدن مصرف آب می گردد.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
با استفاده از احکام غسل توضیح المسائل مراجع[/]

سجاد;899232 نوشت:
. استفاده از ظرف آب ولرم بجای دوش یا کم کردن مقدار آب خروجی دوش ها (با سر دوش های کاهنده مصرف یا به صورت دستی) کار مناسبی برای مصرف کمتر آب است.

عرض سلام و تشکر از استاد گرامی

اگر در یه ظرفی آب بریزیم آیا این مقدار آب کافی می باشد که دیگر ظرف را دوباره پر نکنیم؟ مثلا برای اینکه آب کم نیاد دست را تر کرد و با دست تر روی اعضای که باید غسل شوند کشید؟

[="Tahoma"][="Black"]

امن;899236 نوشت:

عرض سلام و تشکر از استاد گرامی

اگر در یه ظرفی آب بریزیم آیا این مقدار آب کافی می باشد که دیگر ظرف را دوباره پر نکنیم؟ مثلا برای اینکه آب کم نیاد دست را تر کرد و با دست تر روی اعضای که باید غسل شوند کشید؟

با عرض سلام مجدد

همان طور که در روایات آمده است ، سه لیتر آب برای غسل کفایت می کند و می توانید به این صورتی که بیان کردید ، عمل کنید و با دست کشیدن هنگام غسل ، بدن را با همین مقدار آب شستشو دهید.

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است