چند سوال درباره قصاص

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند سوال درباره قصاص

[="Black"]با سلام
چند سوال درباره قصاص
آیا کسی که قصاص می شود در ان دنیا هم زجر می بینند؟
قصاص دزدی چیست؟
آیا همه ی قصاص ها بر طبق قرآن است؟
اگر مطمئن باشیم کسی قرار است مثلا دزدی کند، می توان قبل از انجام آن قصاصش کنیم؟
چه کسی حکم قصاص رو اجرا می کنه؟
ممنون
[/]

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

فدائی سید علی;396075 نوشت:
با سلام
چند سوال درباره قصاص
آیا کسی که قصاص می شود در ان دنیا هم زجر می بینند؟
قصاص دزدی چیست؟
آیا همه ی قصاص ها بر طبق قرآن است؟
اگر مطمئن باشیم کسی قرار است مثلا دزدی کند، می توان قبل از انجام آن قصاصش کنیم؟
چه کسی حکم قصاص رو اجرا می کنه؟
ممنون

سلام علیکم

1-این سوال باید با کارشناسان کلام مطرح شود.
2-در دزدی قصاص ندایم فقط مالی را که دزدی کرده باید به مالکش بر گرداند.
3-بخشی از قصاصها در قرآن آمده وبخشی دیگر در احادیث نقل شده است.
4-همان طور که گفته شد در دزدی قصاص وجود ندارد.
5-در بیشتر موارد به عهده حاکم شرع است ودر بعضی موارد به عهده خود شخص گذاشته می شود.
تذکر:در دزدی اگرچه قصاص نیست ولی حد شرعی وجود دارد که اگر همه شرایطش وجود داشته باشد در مرحله اول قطع چهار انگشت و...می باشد.

[="Black"]

شفا;414409 نوشت:
تذکر:در دزدی اگرچه قصاص نیست ولی حد شرعی وجود دارد که اگر همه شرایطش وجود داشته باشد در مرحله اول قطع چهار انگشت و...می باشد.

1.میشه همون حد شرعی رو عرض بفرمایید؟

2.اگر مطمئن باشیم کسی می خواهد قتلی انجام دهد، می توان قبل از انجام آن ، قصاص را انجام داد؟

شفا;414409 نوشت:
3-بخشی از قصاصها در قرآن آمده وبخشی دیگر در احادیث نقل نشده است.

3.الان مثلا یه جرم جدید اومده، قصاصش رو از کجا میشه فهمید

4. اگر کسی ، فردی را وسوسه یا مجبور کند ، کاری انجام دهد که قصاص دارد، حکم او چیست؟
ممنون[/]

فدائی سید علی;414458 نوشت:

1.میشه همون حد شرعی رو عرض بفرمایید؟

2.اگر مطمئن باشیم کسی می خواهد قتلی انجام دهد، می توان قبل از انجام آن ، قصاص را انجام داد؟

3.الان مثلا یه جرم جدید اومده، قصاصش رو از کجا میشه فهمید

4. اگر کسی ، فردی را وسوسه یا مجبور کند ، کاری انجام دهد که قصاص دارد، حکم او چیست؟
ممنون

سلام عليكم

طبق نظر رهبري:

حدّ دزد در دفعۀ اول قطع چهار انگشت از مفصل بيخ آنها از دست راست است‌[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus]و كف دست و ابهام براى او باقى گذاشته مى‌شود. و اگر دفعۀ دوم دزدى نمود پاى چپ او از زير بلندى روى پا قطع مى‌شود تا نصف پا و مقدار كمى از محل مسح، براى او باقى بماند. و اگر دفعۀ سوم دزدى كرد به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد و از بيت المال- اگر فقير باشد- خرج او را مى‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدى نمايد و لو اينكه دزدى در زندان باشد، به قتل مى‌رسد.1[=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus]

2-در قتل حد شرعي نداريم وقصاص است وتا شخص قتل را انجام نداده است نمي توان او را قصاص كرد حتي اگر مطمئن باشد وبايد به روشهاي ديگر مانع از واقع شدن اين اتفاق بشود،مثل اينكه به كسي كه قرار است مقتول شود خبر بدهد تا فرار كندو......

3-تمام آنچه كه موجب قصاص مي شود بيان شده است ومابقي جرمها متعلق قصاص نيست.

4-مباشر در اينجا قصاص مي شود يعني كسي كه آن عمل را انجام مي دهد2.

منبع:1-تحرير الوسيله ،ج2،حدسرقت مساله 1
2-همان،كتاب ديات،موجبات ضمان،مساله 1


سلام علیکم

جمع بندی این موضوع

1-با سلام
چند سوال درباره قصاص
آیا کسی که قصاص می شود در ان دنیا هم زجر می بینند؟
قصاص دزدی چیست؟
آیا همه ی قصاص ها بر طبق قرآن است؟
اگر مطمئن باشیم کسی قرار است مثلا دزدی کند، می توان قبل از انجام آن قصاصش کنیم؟
چه کسی حکم قصاص رو اجرا می کنه؟
ممنون

ج:سلام عليكم
1-این سوال باید با کارشناسان کلام مطرح شود.
2-در دزدی قصاص نداریم فقط مالی را که دزدی کرده باید به مالکش بر گرداند.
3-بخشی از قصاصها در قرآن آمده وبخشی دیگر در احادیث نقل شده است.
4-همان طور که گفته شد در دزدی قصاص وجود ندارد.
5-در بیشتر موارد به عهده حاکم شرع است ودر بعضی موارد به عهده خود شخص گذاشته می شود.
تذکر:در دزدی اگرچه قصاص نیست ولی حد شرعی وجود دارد که اگر همه شرایطش وجود داشته باشد در مرحله اول قطع چهار انگشت و...می باشد.1

2-سوالات:
1.میشه همون حد شرعی رو عرض بفرمایید؟
2.اگر مطمئن باشیم کسی می خواهد قتلی انجام دهد، می توان قبل از انجام آن ، قصاص را انجام داد؟
3.الان مثلا یه جرم جدید اومده، قصاصش رو از کجا میشه فهمید
4. اگر کسی ، فردی را وسوسه یا مجبور کند ، کاری انجام دهد که قصاص دارد، حکم او چیست؟
ممنون

ج:سلام عليكم
طبق نظر رهبري:
1-حدّ دزد در دفعۀ اول قطع چهار انگشت از مفصل بيخ آنها از دست راست است‌[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus]و كف دست و ابهام براى او باقى گذاشته مى‌شود. و اگر دفعۀ دوم دزدى نمود پاى چپ او از زير بلندى روى پا قطع مى‌شود تا نصف پا و مقدار كمى از محل مسح، براى او باقى بماند. و اگر دفعۀ سوم دزدى كرد به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد و از بيت المال- اگر فقير باشد- خرج او را مى‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدى نمايد و لو اينكه دزدى در زندان باشد، به قتل مى‌رسد.2
2-در قتل حد شرعي نداريم وقصاص است وتا شخص قتل را انجام نداده است نمي توان او را قصاص كرد حتي اگر مطمئن باشد وبايد به روشهاي ديگر مانع از واقع شدن اين اتفاق بشود،مثل اينكه به كسي كه قرار است مقتول شود خبر بدهد تا فرار كندو......
3-تمام آنچه كه موجب قصاص مي شود بيان شده است ومابقي جرمها متعلق قصاص نيست.
4-مباشر در اينجا قصاص مي شود يعني كسي كه آن عمل را انجام مي دهد3.

منبع:1-دفتر استفتاء از دفتر رهبري، قم[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus]
2-تحرير الوسيله ،ج2،حدسرقت مساله 1
3-همان،كتاب ديات،موجبات ضمان،مساله 1

موضوع قفل شده است